Ziekenhuizen bundelen krachten in Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU)

Gepubliceerd op 20 juni 2019

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Diakonessenhuis Utrecht en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel hebben hun krachten gebundeld in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Het doel van deze unieke samenwerking is om te zorgen voor de beste behandeling bij kanker in slokdarm, maag, alvleesklier, galblaas of lever. Hiervoor delen de ziekenhuizen operatieteams en speciale robotapparatuur om operaties bij buiktumoren nog beter uit te voeren. Ook doen ze samen onderzoek naar nieuwe behandelingen. Door de kennis en kunde van professionals te bundelen, kunnen patiënten met deze ziektebeelden vanuit het eigen ziekenhuis rekenen op expertise uit alle ziekenhuizen samen.

Berenschot vervulde bij de realisatie van deze samenwerking zowel een proces- als inhoudelijke rol. “We waren facilitator van het goede gesprek, hebben de partijen ondersteund bij het pionieren in netwerksamenwerking en dit netwerk gebracht van project naar een samenwerkingsstructuur in relatie tot de bestaande organisaties”, verklaart senior consultant Marie-Jeanne Giesen.

Meer weten? In onderstaande video legt het RAKU uit hoe de nieuwe aanpak werkt voor de patiënt.

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht 2019

Het St. Antonius Ziekenhuis, het UMC Utrecht en het Meander Medisch Centrum werken nauw samen op het gebied van zeldzame kankersoorten onder de naam Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU). Ook het Diakonessenhuis Utrecht en Ziekenhuis Rivierenland participeren in deze samenwerking. Waarom en hoe zij dat doen en wat dat betekent voor patiënten, wordt uitgelegd in deze voorlichtingsfilm.