Leren door te vergelijken

Gepubliceerd op 21 maart 2019

In het rapport ‘Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden’ (juli 2018) raadt de Onderwijsraad de sector en in het bijzonder individuele onderwijsinstellingen aan om van elkaar te leren door te vergelijken. In het onderwijstijdschrift Schooldomein geeft het Berenschot Benchmark Instituut daartoe een voorproefje van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van benchmarking in het onderwijs. Ook wordt duidelijk waarom benchmarken zo effectief is.

Aanleiding voor al die aandacht voor benchmarking in het onderwijs is het gebrekkig inzicht in hoe onderwijsinstellingen middelen besteden. Het uitvoeren van een breed en gefundeerd benchmarkonderzoek naar de overhead is daarmee meer urgent geworden, stelt Berenschot-adviseur Frank Gortemaker in zijn artikel in Schooldomein. “Met de benchmark verkrijgt de onderwijsinstelling niet alleen inzicht in de eigen overhead, maar ook in hoe die zich verhoudt tot die van soortgelijke onderwijsinstellingen.”

Zuivere discussie
Voor een zuivere discussie over de overhead is het van belang dat iedereen dezelfde definitie hanteert. “Daarom creëert Berenschot in de benchmarks een gemeenschappelijke taal door te werken met een uniforme categorisering van functies, taken en kosten. Vervolgens creëren we kengetallen en kiezen we de relevante referentiegroep waaraan een instelling zich wil meten”, aldus Gortemaker.

Vernieuwing
Berenschot verzorgt al sinds 2004 benchmarks voor onderwijsinstellingen en blijft deze ontwikkelen. Gortemaker: “In de nieuwe benchmark Onderwijs werken we met een portaal, waar de deelnemer zelf kennis kan vergaren over zijn peer group en daaruit conclusies kan trekken. Uiteraard blijft het wel mogelijk een rapport te ontvangen waarin Berenschot de analyse en conclusie aanbiedt. Wij merken echter steeds meer dat onderwijsinstellingen dit graag in eigen beheer nemen. De netwerkbijeenkomsten in combinatie met het portaal maken dit mogelijk.”

Download hier (pdf, 138 kB) het hele artikel uit Schooldomein. Meer weten over benchmarking voor uw onderwijsinstelling? Neem dan contact op met het benchmarkteam Onderwijs of schrijf u nu nog in voor de benchmark Primair of Voortgezet Onderwijs via www.berenschotbenchmarking.nl.