Inspirerende Moonshot-middag transformatie van zorg

Gepubliceerd op 29 mei 2019

Soms slagen groepen mensen erin het onmogelijke te bereiken. Moonshot-denkers proberen de prestaties niet 10 of 30% te verbeteren. Nee, ze gaan voor minimaal een factor 10. De reis naar en van de maan, bijvoorbeeld, was met bijna 1 miljoen kilometer twintig maal verder dan de verste reis op aarde, een tocht rond de evenaar. Vaak zijn problemen makkelijker op te lossen als je niet streeft naar een eenvoudige maar een radicale verbetering. Dit vormde het uitgangspunt voor een inspirerende Moonshot-middag, die Berenschot organiseerde voor zorgbestuurders over de transformatie van zorg.

Op 24 april lieten zo’n dertig genodigde zorgbestuurders zich meevoeren door een zestal presentaties van high-level sprekers, die elk vanuit een eigen invalshoek hun Moonshot aanreikten. De presentaties en de gesprekken die daaruit voortvloeiden, leverden de volgende interessante rode draden op:

  • Wij zijn geneigd om de ander te benaderen vanuit het eigen perspectief. En daarmee spreekt ieder zijn eigen taal. Onze opgave is om deze barrières te doorbreken en een gezamenlijk verhaal te maken. Door met een open blik de medemens te benaderen, zonder vooronderstellingen en meningen, creëren we een samenleving waarin écht iedereen meedoet. Mét of zonder labeltje. ‘Gewoon’ is immers ook slechts een gemiddelde afwijking.
  • Een gezamenlijk verhaal vraagt een gemeenschappelijk vertrekpunt, waarbij het streven naar waardecreatie centraal moet staan. Vanuit steeds urgenter wordende ontwikkelingen (zoals vergrijzing en ontgroening, meer chronisch zieken, naar een meer holistisch mensbeeld en stijgende zorgkosten) moeten we meer gaan bewegen richting persoonlijk, preventief, participatief en predictief.
  • Dit vraagt ‘enablers of change’. Bijvoorbeeld vanuit nieuwe medische technologieën, ontwikkelingen in de nutri-tech of farmacie. Daarbij geldt dat innovaties in de zorg pas betekenis krijgen bij het gebruik ervan door patiënten, (zorg)professionals, beleidsmakers en/of financiers. Innovaties die de vrijheden van mensen om zelf hun leven in te kunnen richten en zinvol te maken, kunnen vergroten. En durf daarbij ook te kijken naar bewezen innovaties in het buitenland die de zorg goedkoper én beter maken, zoals in India.
  • Daarvoor is een ander type leiderschap nodig, waarbij vertrouwen en talenten centraal staan. Vertrouwen in de (zorg)professional, die in staat is om met zijn/haar talenten de juiste zorg en ondersteuning te bieden, al dan niet samen met anderen. Los van financieringsstromen, stringente protocollen, richtlijnen en verantwoordingseisen.

Interesse in het volledige beeldverslag van de Moonshot-middag? Bekijk de sfeerimpressie!


Sfeerimpressie Moonshot-middag