Tags

Ketenregie in de energietransitie

Gepubliceerd op 14 mei 2019

De energietransitie betekent een fundamentele verandering in productie en gebruik van energie. Het is echter niet alleen een technische omwenteling. Ook bestuurlijk-organisatorisch ligt er een uitdaging, gezien het complexe speelveld waarin uiteenlopende stakeholders een rol vervullen. De workshop ‘Ketenregie in de energietransitie’, die Berenschot en Erasmus Academie op dinsdag 25 juni 2019 verzorgen voor het Erasmus Academie Summer Lab, leert deelnemers hoe zij zonder doorzettingsmacht partijen in de energietransitie toch op één lijn kunnen krijgen en houden.

Naast organisatorische hoofdbrekens bestaat er nog veel onzekerheid rond de energietransitie. Welke duurzame energiebron gaat het worden? Welke (private) partners bewegen als eerste om de infrastructuur voor elkaar te krijgen? En hoe kunnen overheden de transitie stimuleren? Deze vraagstukken maken nieuwe vormen van samenwerken noodzakelijk, waarbij over grenzen van sectoren, disciplines, technologieën, huishoudens, wijken, gemeenten en provincies heen gekeken moet worden. Tijdens de workshop wordt er dan ook veel aandacht besteed aan het organiseren van regie in een samenwerkingsverband voor energietransitie.

De workshop ‘Ketenregie in de energietransitie’ wordt verzorgd door Bram Brouwer (managing director bij Berenschot) en Frank Beemer (Academic Director Ketenregie bij de Erasmus Academie), en is bedoeld voor professionals die in de dagelijkse praktijk met andere stakeholders werken aan (opgaven binnen) de energietransitie. Naast theorie gaan deelnemers ook aan de slag met praktijkvoorbeelden en kunnen zij tevens eigen casuïstiek aandragen. Deze workshop is een voorproefje van een uitgebreidere opleiding ‘Ketenregie in de energietransitie’ die in het najaar 2019 bij de Berenschot Academy van start gaat, wederom in samenwerking met de Erasmus Academie. Deelnemers aan de summercourse ontvangen 10% korting op de cursusprijs van deze uitgebreide opleiding.

Meer informatie over de summercourse en aanmelden is te vinden op de site van de Erasmus Academie.