"Provincies moeten kilometerheffing aanzwengelen"

Gepubliceerd op 27 mei 2019

Duurzame oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen worden steeds belangrijker. Vaak is er echter geen geld om te investeren in bereikbaarheid. Daarom pleiten Berenschot-adviseurs Derck Buitendijk, Wouter Metzlar en Ad Toet (associé) in het Financieele Dagblad voor een oplossing die zowel bijdraagt aan verduurzaming van de mobiliteit, zorgt voor minder files en geld oplevert voor nieuwe investeringen.

"Omdat bereikbaarheidsproblematiek steeds urgenter wordt is de tijd nu rijp voor het beprijzen van automobiliteit," vertelt Derck Buitendijk, senior managing consultant. "In alle provincies worden nieuwe akkoorden opgesteld en provinciebesturen geformeerd, wat een uitgelezen kans biedt om regionaal hierop in te zetten en zo een impuls te geven aan het debat over deze noodzakelijke maatregel."

Lees het hele artikel: ‘Provincies moeten kilometerheffing aanzwengelen’.