Consulting Salarisonderzoek 2019

Gepubliceerd op 11 oktober 2019

De 2019-editie van het Consulting Salarisonderzoek van Consultancy.nl en Berenschot is op 9 oktober van start gegaan. Dit grootschalige benchmarkonderzoek richt zich op de arbeidsvoorwaarden, salarissen en bonussen van consultants. De afgelopen editie vulden meer dan 700 consultants de survey in. Voor deze editie streven we naar 1.000+ respondenten.

Deelnemen aan de survey neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Wil je deelnemen aan het Consulting Salarisonderzoek? Dat kan door op deze link te klikken!

Arbeidsvoorwaarden veelbesproken

In vrijwel iedere sector behoren arbeidsvoorwaarden tot een van de meest besproken onderwerpen, in de directiekamer, bij de koffieautomaat of bij de betrokkenen thuis. Logisch ook, arbeidsvoorwaarden zijn vandaag de dag nog altijd een belangrijke – zo niet bepalende – factor als het gaat om de baantevredenheid van professionals. Ook vormen ze voor velen een belangrijke drijfveer om ergens te werken.

Transparantie in de arbeidsvoorwaarden

Binnen de adviesbranche heerst van oudsher geheimzinnigheid rondom salarissen, bonussen en overige arbeidsvoorwaarden. Zo worden bijvoorbeeld primaire arbeidsvoorwaarden zelden vermeld in wervingsadvertenties en treden adviesbureaus ook zelden naar buiten met details over hun beloningshuis.

Om meer transparantie in de arbeidsvoorwaarden binnen de consultancysector te creëren, sloeg Consultancy.nl in 2013 de handen ineen met Kenniscentrum HCM van Berenschot. Het onderzoek werd in 2017 herhaald.  Het rapport 2017 is te bekijken op de pagina Salarisonderzoek (Consultancy.nl) of te downloaden in PDF.

Consultancy Salarisonderzoek 2019

De afgelopen twee jaar is er natuurlijk veel veranderd in de advieswereld. Het landschap ziet er anders uit, nieuwe bureaus hebben het strijdtoneel betreden of juist verlaten, sommige spelers zijn overgenomen en de markt heeft een sterke groei in het aantal freelance consultants meegemaakt. Daarnaast zijn de businessmodellen van adviesbureaus aan verandering onderhevig en verandert de manier waarop adviesbureaus werken met klanten en met hun eigen consultants. Al met al is, na vele jaren waarin bedrijven het financieel zwaar te verduren hadden, inmiddels weer sprake van een duurzaam herstel in de branche en hebben de meeste bureaus in de top van de markt hun zaken weer redelijk op orde.

Tegen deze achtergrond is het tijd om de actuele stand van zaken op te nemen. Hoe gaat het nu met consultants? Hoe zien hun arbeidsvoorwaarden er uit? Welke beloningsverschillen zijn er tussen bijvoorbeeld de strategiekantoren en de rest? En tussen de grote firma’s als de Big Four en de middelgrote of boutique spelers? Waar rekenen c.q. hopen consultants de komende periode op? En hoe tevreden zijn consultants met hun arbeidsvoorwaarden, en wat vinden ze hierin belangrijk?

Bovendien zijn we nieuwsgierig naar bredere HR-aspecten. Hoe zit het met de work-life balance in de branche? Hoe zien consultants hun kansen op de arbeidsmarkt? En voor diegenen die onrustig zijn, waarom willen ze weg bij hun werkgever? Maar ook: wat voor auto rijdt de consultant? Of: werken mannen echt meer uren dan vrouwen?

Deze en meer vragen vormen de basis van de nieuwste editie van het Consulting Salarisonderzoek.

Aparte vragenlijst voor zelfstandigen

Nieuw dit jaar is dat ook zelfstandige adviseurs, zowel onafhankelijke consultants als adviseurs die als associé verbonden zijn aan een bureau, kunnen deelnemen aan de survey. Hiervoor is een aparte vragenlijst opgesteld. De focus hiervan ligt op thema’s als declarabiliteit, uurtarieven, tevredenheid over hun ZZP bestaan, hun verwachtingen ten aanzien van de markt en hoe ze omgaan met de Wet DBA.

Deelnemen

Deelnemen aan de survey neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Wil je deelnemen aan het Consulting Salarisonderzoek? Dat kan door op deze link te klikken

Uiteraard wordt met de privacy van zowel consultants als bureaus rekening gehouden – persoonlijke gegevens worden in het onderzoeksrapport niet getoond en data van bureaus worden geaggregeerd weergegeven. De brondata wordt verder enkel gebruikt voor het onderzoek en niet beschikbaar gesteld voor andere doeleinden. Het eindrapport zal kosteloos ter beschikking worden gesteld aan de branche en is, naast voor consultants, vooral interessant voor marketeers en HR-professionals in de branche, en partners die beloningsbeleid en internal operations onder hun hoede hebben.