Tags

Strategy Trends onderzoek 2019: Belgische CEO minder energiebewust dan Nederlandse

Gepubliceerd op 4 oktober 2019

De grote aandacht voor energie en klimaat in het politiek-maatschappelijke debat werkt nog niet door in het Belgische bedrijfsleven. Dat is een van de uitkomsten van het Strategy Trends onderzoek dat organisatieadviesbureau Berenschot de voorbije zomer uitvoerde in samenwerking met de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK). Aan het onderzoek namen 132 ondernemers, bestuurders en topmanagers uit het Belgische bedrijfsleven deel.

Slechts 16% van de respondenten geeft aan dat de energietransitie voortdurend wordt besproken binnen de boardroom en bij slechts 4% van de organisaties heeft het ook daadwerkelijk impact op de strategie. Opmerkelijk, aangezien wereldwijd de aandacht voor dit thema steeds groter wordt. De resultaten van het Strategy Trends onderzoek in Nederland laten zien dat dit onderwerp daar meer speelt (26%), mogelijk als gevolg van de problemen in Noord-Nederland door de gasontginning.

Ook blijkt dat veel meer Nederlandse dan Belgische bedrijven zich via ‘duurzaamheid’ willen onderscheiden van hun concurrenten (31% vs. 16%). In België gebeurt dit meer dan in Nederland op basis van kwaliteit (58% vs. 46%). “Ongetwijfeld speelt het streven van de Belgische klant naar zekerheid hierin een rol”, stelt Tom Vansteenkiste, algemeen directeur van de NKVK. “Wat duurzaamheid betreft, geven Belgische CEO’s aan wel degelijk te werken aan bepaalde ingrepen, maar ook dat de Belgische consument vooralsnog niet bereid is hiervoor te betalen”, vult Marlon Drent, consultant strategie bij Berenschot, aan.

Waar liggen Belgische bestuurders dan wel van wakker? Thema’s als groei en digitalisering komen bij 71% van de bedrijven voortdurend aan de orde. Organisaties lijken te willen profiteren van de gunstige economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en zien kansen voor groei, ondanks de huidige internationale ontwikkelingen zoals handelsoorlogen en instabiele regeringen. Digitalisering kan organisaties helpen deze groei te versnellen. Een nieuw businessmodel is onontkoombaar. “De impact van digitalisering op de bedrijfsstrategie werd onlangs nog benadrukt door de organisatorische ingrepen bij KBC, dat zich genoodzaakt zag het kantorennetwerk in te krimpen”, zegt Pieter Strackx, senior consultant strategie bij Berenschot. “Ook het recente faillissement van Thomas Cook is zeker deels te wijten aan een te trage reactie op de digitalisering in de sector.”

De nadruk op digitalisering verklaart in belangrijke mate ook de grote impact van het thema ‘arbeidsmarkt’ op de strategie van organisaties. 43% van de respondenten geeft aan dat arbeidsmarktvraagstukken hierbij leidend zijn. “Door voortschrijdende digitalisering en innovatie zullen uitvoerend en administratief werk de komende jaren anders worden ingericht. De vraag naar hoger en meer technologisch opgeleid personeel overstijgt het aanbod, zogenoemde ‘21st-century skills’ worden belangrijker. Deze ‘war for talent’ is tot in de boardroom voelbaar”, besluit Pieter Strackx.

Het volledige rapport van het Strategy Trends Onderzoek is hier te downloaden.

Meer weten?

Voor meer informatie: contacteer Pieter Strackx (pieter.strackx@berenschot.be; +32495403328), Tom Vansteenkiste (tom.vansteenkiste@nkvk.be, +32492317109) of Marlon Drent (m.drent@berenschot.nl, +31655364851)