Berenschot onderzoekt sturing en toezicht SVB en UWV

Gepubliceerd op 17 september 2019

Eerder dit jaar maakt Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, per Kamerbrief  bekend dat hij het evaluatieonderzoek “Sturing en toezicht SZW, SVB en UWV” wilde laten uitvoeren. Daarmee haalt hij een deel van de evaluatie van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (wet SUWI) naar voren. Adviesbureau Berenschot is gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

In de evaluatie wil de minister laten onderzoeken “of de rollen en verantwoordelijkheden tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer, eigenaar en toezichthouder voldoende helder zijn en voldoende robuust worden ingevuld. Het onderzoek moet meer duidelijkheid geven over een goede balans tussen rust en ruimte voor de uitvoering enerzijds en toezicht en voortgangsbewaking anderzijds.”

De komende maanden gaat Berenschot aan de slag met het onderzoek. “Sinds eind jaren 80 houden we ons bezig met het vormgeven van sturingsrelaties en governance van verzelfstandigde organisaties en zelfstandige bestuursorganen. Deze opdracht bevindt zich dan ook in het hart van onze expertise. Het is een prachtige uitdaging om op deze manier te mogen bijdragen aan de opgave van SZW, SVB en UWV”, aldus het team binnen Berenschot dat zich hiermee bezig gaat houden.