Ronald Vuijk versterkt Berenschot in sector Openbaar Bestuur

Gepubliceerd op 4 september 2019

Per 1 juli is bestuurskundige Ronald Vuijk (53) als geassocieerd consultant verbonden aan Berenschot. Hij gaat zich richten op de vraag hoe gemeentelijke organisaties met de huidige uitdagingen om moeten gaan. Daarin legt hij de nadruk op het financiële aspect.

Vuijk heeft brede praktijkervaring in het Nederlandse openbaar bestuur. Hij was de afgelopen vijfentwintig jaar achtereenvolgens ambtenaar, raadslid, wethouder en lid van de Tweede Kamer. Na zijn vertrek uit de Tweede Kamer adviseerde Vuijk gemeenten over complexe politiek-bestuurlijke processen. Hierdoor heeft hij zich ontwikkeld als expert op het gebied van de ondersteuning bij processen die door een veelheid aan actoren, grote botsende belangen, bijzondere aandacht van de media of oplopende emoties een grotere en complexere dynamiek ontwikkelen. Naast zijn werk als consultant is Vuijk verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde van de Radboud Universiteit. Zijn promotieonderzoek richt zich op het financiële beleid van gemeenten en de wijze waarop wethouders van financiën daarover politiek verantwoording afleggen. Hierdoor heeft hij specifieke kennis over ingewikkelde en soms gevoelige politiek-bestuurlijke processen op het gebied van de financiën binnen de gemeente, het toezicht op de gemeentefinanciën door de provincie en de financiële verhoudingen met het rijk. Dit levert een zinvolle bijdrage aan opdrachten zoals het vinden van hernieuwd handelingsperspectief voor raad, college, organisatie en toezichthouder.

Uitdagingen in het openbaar bestuur

Binnen Berenschot gaat Vuijk aan de slag met opdrachten op het vlak van gemeentelijke uitdagingen. “Na het decentraliseren van de taken in het sociaal domein kampen gemeenten met fors oplopende financiële tekorten. Gemeenten fuseren of werken samen om tot noodzakelijke schaalvergroting te komen maar het schuurt soms tussen gemeentebesturen, inwoners en medewerkers. Daarnaast experimenteren gemeenten door de komst van de nieuwe Omgevingswet met participatietrajecten van ontwikkelaars en omwonenden van bouwinitiatieven waarbij de emoties soms hoog kunnen oplopen,” vertelt Floris Bannink, managing director bij Berenschot. “We zien organisaties in het openbaar bestuur worstelen met deze uitdagingen. We zijn dan ook verheugd dat we onze kennis verder kunnen uitbouwen door deze nieuwe samenwerking met Ronald Vuijk.”