Berenschot stelt handreiking EU-subsidieaanvragen voor verkeersveiligheidsprojecten op


In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Berenschot een handreiking opgesteld voor het aanvragen van Europese subsidies voor verkeersveiligheidsprojecten. De handreiking (pdf, 1.3 MB) informeert wegbeheerders (onder andere gemeenten en provincies) over de kansen van Europese subsidiefondsen voor financiering van verkeersveilige infrastructuur.

Fondsen

De handreiking gaat in op de vraag welke fondsen relevant zijn, hoe wegbeheerders daarvoor een project indienen en wat daar allemaal bij komt kijken. “Ook beschrijven we de Europese beleidscontext ten aanzien van verkeersveiligheid. Hoe meer wegbeheerders hier op aansluiten, hoe groter de kans dat hun subsidieaanvraag wordt gehonoreerd”, stelt Wouter Metzlar, managing consultant bij Berenschot.

Gefundeerde afweging

De handreiking geeft een eerlijk beeld van de voor- en nadelen en de kansen en verplichtingen die een Europese subsidieaanvraag met zich meebrengt. “Daarvoor hebben we ook gebruik gemaakt van de inzichten van gemeenten en provincies die al eerder Europese subsidies hebben aangevraagd voor bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsprojecten”, vertelt Metzlar. “Wegbeheerders kunnen met behulp van de handreiking dus een gefundeerde afweging maken of zij een aanvraag voor Europese subsidies willen doen voor hun verkeersveiligheidsprojecten. Als zij besluiten dat een aanvraag de moeite waard is, biedt de handreiking hen praktische tips om van de aanvraag een succes te maken.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Europese subsidies in relatie tot verkeersveiligheid? Download dan hier de Handreiking EU-subsidies verkeersveiligheid (pdf, 1.3 MB) of neem contact op met Wouter Metzlar of Irma Oosterom-van Roest.