Samen slimmer door de crisis: survey onder maakbedrijven


Al meer dan 50 maakbedrijven namen begin april deel aan de online survey ‘Samen slimmer’, een initiatief van Berenschot. Doel is inzicht bieden in de maatregelen die maakbedrijven nemen naar aanleiding van de coronacrisis en collega-bedrijven in staat te stellen hiervan te leren. Geïnteresseerde maakbedrijven die nog niet hebben deelgenomen, kunnen dat alsnog doen.

Vier thema’s

De survey ‘Samen slimmer’ kent vier thema’s: klantvraag, supply chain, intern processen & medewerkers, en financiële positie & overheidssteun. De eerste ronde leverde een aantal nieuwe inzichten op. Zo bleek de efficiency van de kantoorprocessen binnen maakbedrijven 20 procent lager te liggen dan normaal. Ook het aantal ziektemeldingen in de maakbedrijven is nu twee tot tweeënhalf keer zo hoog als buiten coronatijd en 15 procent van de ondernemingen heeft te maken met één of meer medewerkers die Covid-19 hebben (gehad). De productiviteit in productie daalde eveneens met 20 procent. Desondanks ziet een derde van de bedrijven de omzet juist groeien, met meer dan 20 procent.

Online platform

Om de ontwikkelingen op de voet te volgen, starten Berenschot en Link Magazine vandaag een vervolgsurvey, die over twee weken wordt herhaald. “Hoe hoger het aantal respondenten, hoe betrouwbaarder en dus waardevoller de informatie voor de deelnemers”, aldus Joost Krebbekx, senior consultant bij Berenschot. Deelname geeft bedrijven onder meer inzicht in het nut en belang van uiteenlopende maatregelen. “Bijvoorbeeld wat de consequenties zijn van meer ziektegevallen op een bepaalde afdeling of dat ze bepaalde componenten beter van twee leveranciers kunnen betrekken.” In een volgende fase start Berenschot een online platform waar deelnemers realtime inzichten kunnen verkrijgen. Link Magazine publiceert vervolgens steeds op hoofdlijnen de voornaamste uitkomsten.

Doe mee!

De eerste honderd bedrijven die zich aanmelden, kunnen kosteloos deelnemen aan de survey ‘Samen slimmer'. Daarna bedragen de kosten € 150 per bedrijf. Wilt u profiteren van de ervaringen van collega-maakbedrijven? Neem dan nu deel aan de survey!