Benchmark Care 2020 van start

Gepubliceerd op 19 februari 2020

Tot vrijdag 10 april kunnen zorginstellingen (VVT, GHZ en GGZ) zich weer inschrijven voor de Benchmark Care van Berenschot. Deze benchmark biedt instellingen inzicht in hun huidige bedrijfsvoering en daarnaast onderbouwd advies over het eventuele verbeterpotentieel. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van data en best practices van soortgelijke zorgaanbieders.

Inmiddels loopt de Benchmark Care ruim vijftien jaar. Steeds staat de vraag centraal hoe de overhead, het primair proces en de productiviteit van vergelijkbare instellingen uit de langdurige zorg (VVT, GHZ, GGZ) zich tot elkaar verhouden. Belangrijke aspecten daarbij zijn formatie en kosten, administratieve belasting, kostprijzen en de financiële positie van organisaties. De definities en cijfers van Berenschot op het gebied van overhead worden regelmatig gebruikt in publicaties en landelijk beschouwd als norm.

Het vergelijken van zorginstellingen gebeurt op anonieme basis. Elke organisatie ontvangt een rapportage op maat, die duidelijk maakt op welke punten de bedrijfsvoering verschilt van die van andere organisaties en welke factoren daaraan ten grondslag liggen. “Die informatie stelt zorginstellingen in staat onderbouwd en effectief hun bedrijfsvoering aan te sturen”, verklaart Bas Peeters, senior consultant bij Berenschot. “Ik kan met enige trots melden dat maar liefst 91% van de deelnemers in 2019 de Benchmark Care aanbeveelt bij collega’s.”

Meer informatie over deelname en aanmelden is te vinden op www.berenschot.nl/benchmarkcare


Zie ook