Tankstations in transitie: kansen richting 2035

Gepubliceerd op 6 februari 2020

Huidige tankstationhouders hebben te maken met twee transities, die beide bepalend zijn voor de toekomst van het tankstation. Dit betreft de overgang naar elektrisch rijden en de verschuiving richting retail. Om zich een beeld te kunnen vormen van de impact van deze ontwikkelingen, vroeg de Vereniging Nederlandse Petroleumindustrie (VNPI) aan Berenschot een outlook voor tankstations op te stellen, met een vooruitblik naar 2035.

Er gaat namelijk veel veranderen voor tankstations: door de mobiliteits- en energietransitie zal in de toekomst minder benzine en diesel worden verkocht. Dat biedt, samen met ontwikkelingen op het gebied van retail, ook weer kansen om de positie van het tankstation als verblijfplaats en rustpunt onderweg te vergroten. In het rapport ‘Tankstations in transitie’ beschrijft Berenschot welke ontwikkelingen van invloed zullen zijn op tankstations en hoe de tankstationbranche er in 2035 uit kan zien. “Onze belangrijkste conclusie is dat tankstations zich door de mobiliteitstransitie en de ontwikkelingen op het gebied van retail nog verder zullen moeten verbreden en ook vol moeten gaan inzetten op elektrisch laden”, stelt Wouter Metzlar, managing consultant bij Berenschot en een van de opstellers van de outlook.

Als belangenbehartiger van de uitbaters van tankstations grijpt de VNPI deze outlook aan om gezamenlijk met BETA (Belangenvereniging Tankstations) het toekomstige tankstation als energielocatie voor alle soorten auto’s onder de aandacht brengen. “Het is belangrijk dat de opstellers van regionale energiestrategieën deze mogelijkheden benutten om de eigen ambities te realiseren. Door de bestaande tankstations te benutten, kunnen duurzaamheidsambities tegen laagst mogelijke maatschappelijke kosten worden gerealiseerd”, aldus Erik van Klooster, directeur VNPI, in het voorwoord van het rapport.

Meer weten? Download dan hier het rapport ‘Tankstations in transitie’ (pdf, 11 MB).