Saskia Lavrijssen en Annelies van Zutphen treden toe tot RvC Berenschot

Gepubliceerd op 14 januari 2020

Per 1 januari 2020 zijn prof. dr. S.A.C.M. (Saskia) Lavrijssen (1976) en drs. A.A. (Annelies) van Zutphen (1969) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van organisatieadviesbureau Berenschot. Annelies van Zutphen vervangt mw. E.A.G. (Esther) Raats-Coster en Saskia Lavrijssen versterkt als uitbreiding de RvC, wat de raad per 1 januari compleet maakt.

Saskia Lavrijssen is hoogleraar Toezicht en Regulering aan Tilburg University en oprichter van Oyster Legal. Daarvoor was zij verbonden als hoogleraar Energierecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Saskia Lavrijssen heeft verscheidene nevenfuncties vervuld, zoals plaatsvervangend raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, expert in de klankbordgroep ten behoeve van de Parlementaire Enquête woningcorporaties en research partner bij de Kansspelautoriteit (KSA).

Annelies van Zutphen is actief als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Nederlandse Loterij Organisatie en als commissaris bij United Retail. Daarnaast is Annelies actief als executive coach bij NGL. Annelies heeft meer dan 20 jaar ervaring als strategisch adviseur (Partner & Managing Director bij BCG en Associate Principal bij McKinsey & Company), als Lid van de Raad van Bestuur van Kinepolis en als Commercieel Directeur bij Maxeda.

Saskia Lavrijssen RvC Annelies van Zutphen RvC
Saskia Lavrijssen Annelies van Zutphen