Is de SLIM-regeling interessant voor u?


Mkb-bedrijven kunnen vanaf 1 september 2020 opnieuw gebruikmaken van de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen, de zogeheten SLIM-regeling. Grotere bedrijven uit de horeca-, landbouw en de recreatiesector kunnen voor 30 juni a.s. nog aanspraak maken op subsidie. Doel is binnen ondernemingen een leerrijke omgeving te creëren, zodat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden en een loopbaan kunnen volgen die bij hen (en de onderneming) past. Berenschot helpt bedrijven bij de uitvoering en adviseert en ondersteunt hen bij het aanvragen van de subsidie.

Spelen bij u als mkb’er (in elke sector) of grootbedrijf in de sector landbouw, horeca en recreatie de volgende vragen? Dan is de SLIM-regeling voor u interessant!

  • Wat zijn voor ons belangrijke future skills?
  • Hoe dichten we de kloof tussen aanwezige en benodigde kennis en vaardigheden met een goed ontwikkelaanbod?
  • Hoe helpen we medewerkers zich effectief te ontwikkelen?
  • Hoe zorgen we dat leidinggevenden hun mensen stimuleren in hun ontwikkeling?
  • Wat zijn loopbaanperspectieven en arbeidsmarktkansen voor onze medewerkers?

Daarbij ondersteunt Berenschot mkb’ers en grotere bedrijven bij de volgende drie subsidiabele activiteiten.

  • Doorlichting van de onderneming. Dit betreft een strategische personeelsplanning, uitmondend in een ontwikkelplan op organisatie-, afdelings- en teamniveau. We kunnen een dergelijk plan ook opstellen voor een samenwerkingsverband van mkb’ers in de regio.
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw eigen medewerkers of voor medewerkers binnen mkb-ondernemingen in een samenwerkingsverband. Dit omvat onder meer het Berenschot Online Assessment, een arbeidsmarktkansenscan en een loopbaanscan.
  • Ontwikkelen/invoeren van een methode om medewerkers te stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Denk aan een traineeprogramma of een leer-academie. Of aan het ontwikkelen en opzetten van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken, eventueel aangevuld met een training van leidinggevenden om hen te bekwamen in gespreksvaardigheden, beoordelen, inschatten ontwikkelpotentieel, etc. (etcetera)

Wilt u een leerrijke omgeving creëren voor uw medewerkers en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de SLIM-regeling? Neem dan contact op met Laura Keijzer via l.keijzer@berenschot.nl of 06-57 58 57 32, of met Irma Oosterom via i.oosterom-vanroest@berenschot.nl of 06-23 91 67 51, of met Martijn Röfekamp via m.rofekamp@berenschot.nl of 06-51 14 96 04. Zij vertellen u graag meer over de ondersteuning van Berenschot en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze subsidie te kunnen aanvragen.