Benchmark Care start najaarsronde

Gepubliceerd op 15 juli 2020

Veel zorgorganisaties hadden de afgelopen maanden de handel vol aan de coronacrisis. En alhoewel ruim zestig zorgaanbieders inmiddels hebben deelgenomen aan de Benchmark Care, gaven verschillende andere organisaties aan wel te willen deelnemen, maar dan na de zomer. Om de impact van de benchmark zo groot mogelijk te maken, geeft Berenschot daar graag gehoor aan. Juist nu kunnen inzichten uit de benchmark immers helpen om de bedrijfsvoering op orde te krijgen of te houden. Inschrijven is mogelijk tot en met 13 augustus.

Al 15 jaar

De Benchmark Care van Berenschot beantwoordt al meer dan vijftien jaar de vraag hoe de overhead, het primair proces en de productiviteit van vergelijkbare organisaties uit de langdurige zorg (VVT, GHZ, GGZ) zich tot elkaar verhouden. Daarbij kijken we ook naar formatie en kosten, administratieve belasting, kostprijzen en de financiële positie van organisaties. Onze definities en cijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde, de basis van diverse publicaties en worden landelijk als norm gezien.

We vergelijken uw organisatie anoniem met soortgelijke zorgaanbieders van vergelijkbare omvang. U krijgt een eigen rapportage en uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Daarbij houden we ons ook aan de geldende privacywetgeving. We laten zien waar, maar ook waarom uw bedrijfsvoering afwijkt. Zo kunt u onderbouwd en effectief integraal sturen op (verbetering van) uw bedrijfsvoering. Liefst 91% van de deelnemers in 2019 beveelt de Benchmark Care aan bij collega’s!

Informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie of deelnemen aan de Benchmark Care? Kijk dan op www.berenschot.nl/benchmarkcare.


Meer informatie en inschrijven