Berenschot ondersteunt G4 bij handreiking bestrijding gevolgen cybercrises

Gepubliceerd op 3 juli 2020

Om de digitale weerbaarheid van de publieke sector te vergroten en de overheid snel en effectief te laten reageren op een cybercrisis, hebben Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht in 2019 de handen ineengeslagen voor het ontwikkelen van een Handreiking Cybergevolgbestrijding (CGB). De G4-gemeenten werden hierbij ondersteund door Berenschot. De totstandkoming van de Handreiking CGB is de uitkomst van een mooi en intensief traject met verschillende partijen in het veiligheidsdomein.

Nu organisaties in toenemende mate afhankelijk zijn van gedigitaliseerde processen en systemen, kan verstoring, uitval of misbruik ervan de maatschappij ontwrichten. De Handreiking CGB, die bestaat uit twee delen, helpt bestuurders en hun adviseurs zich beter voor te bereiden op het bestrijden van de effecten van een mogelijke cybercrisis en biedt handvatten om in geval van zo’n crisis effectief te handelen. “De ontwikkeling van de Handreiking CGB was een complex traject op het snijvlak van crisismanagement en cybersecurity en is tot stand gekomen door inbreng van veel partijen, goede inhoudelijke gesprekken en is getoetst in oefeningen bij alle vier de gemeenten. We zijn zeer tevreden met het eindresultaat”, aldus Flore van Rosmalen, consultant bij Berenschot. De ontwikkeling heeft geleid tot verdere samenwerking tussen de G4 gemeenten op het thema cybergevolgbestrijding.

Tijdens een digitale verstoring is de warme fase (deel 1) erop gericht snel inzicht te krijgen in de verstoring en het eventuele maatschappelijk effect ervan. In de hierop volgende koude fase (deel 2) wordt dit verder uitgewerkt en voorzien van meer achtergrondinformatie. “Daardoor is deel 2 bijvoorbeeld goed in te zetten als naslagwerk tijdens of na een crisis”, zegt Van Rosmalen. Dit najaar wordt de handreiking binnen de G4-gemeenten verder getoetst tijdens meerdere praktijkoefeningen.

Meer weten over de Handreiking Cybergevolgbestrijding? Download dan hier deel 1 (pdf, 3.3 MB) en deel 2 (pdf, 7.8 MB). Voor een toelichting op de Handreiking, neem dan contact op met Flore van Rosmalen, Tim Kenter of Lisa van Langen.