Checklist voor herstart als anderhalvemeterorganisatie


Veel organisaties implementeren momenteel allerlei noodoplossingen vanwege de impact van de coronacrisis op hun bedrijfsvoering. Nu duidelijk wordt dat het om een langdurige crisis gaat, ontstaat behoefte aan structurele oplossingen voor een duurzame bedrijfsvoering op de lange termijn. De Checklist voor de anderhalvemeterorganisatie (pdf, 11 MB) geeft organisaties handvatten voor een succesvolle herstart.

Ambities en maatregelen

De checklist helpt organisaties hun ambities te herijken en de doelen voor 2020 en 2021 te herformuleren. Bijvoorbeeld of de nieuwe realiteit om een koerswijziging vraagt. Daarnaast helpt de checklist te bepalen welke maatregelen nodig zijn om een anderhalvemeterorganisatie in te richten. Te denken valt aan het verschuiven van werkzaamheden, het aanpassen van teamstructuren of functies en het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen en de nieuwe manier van werken.

Strategiecheck

In het verlengde van de checklist helpt Berenschot organisaties bij het uitvoeren van een Strategiecheck. Deze check maakt inzichtelijk wat de anderhalvemetereconomie voor een organisatie betekent. Op basis van de uitkomsten en de huidige (financiële) situatie van de organisatie wordt uiteengezet wat deze externe en interne factoren betekenen voor de strategie. Doel is organisaties te helpen bij het maken van keuzes en het opnieuw vormgeven van hun strategie.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Checklist voor de anderhalvemeterorganisatie (pdf, 11 MB) of de Strategiecheck? Neem dan contact op met Rob de Groot, Denise HartogMarije Hautvast of Stephanie Wagenaar.