Gegevensmanagement-expert Wim Stolk naar Berenschot


Per 1 juni treedt Wim Stolk in dienst bij Berenschot als managing consultant informatie- en gegevensmanagement. Stolk staat in Nederland bekend als expert op het gebied van informatie- en gegevensmanagement in de publieke sector. Hij is op dit domein al jaren als adviseur actief, sinds 2014 vanuit zijn eigen bedrijf Stolk Informatiemanagement.

Het aantrekken van Wim Stolk past binnen de strategie om vol in te zetten op digitale transformatie in het openbaar bestuur, een belangrijke propositie van Berenschot. Stolk zal met zijn expertise en ervaring dit onderdeel van de adviespraktijk bij Berenschot verbreden en samen met het team zorgen voor verdere professionalisering en groei. Verder zal Stolk ook bijdragen aan de trainingen op het gebied van informatie- en gegevensmanagement van de Berenschot Academy.

Naast zijn werk als adviseur is Stolk tevens voorzitter van de Gegevensmanagement Expertgroep GEMMA van de VNG en de Gegevensmanagement Expertgroep NORA van ICTU. Verder ontwikkelde en verzorgde hij trainingen gegevensmanagement voor verschillende opdrachtgevers, waaronder TIAS Nimbas, gemeenten en DUO. Tot slot was hij initiatiefnemer en organisator van diverse symposia over gegevensmanagement en droeg hij bij aan referentiearchitecturen van de overheid.


wim stolk.2

Wim Stolk