Onderzoek naar hergebruik restwarmte datacenters Hollands Kroon


Hergebruik van restwarmte van datacenters is beperkt mogelijk in Hollands Kroon. Er lijken kansen voor de glastuinbouw. Maar een relatief lage prijs voor aardgas maakt een businesscase nu erg lastig. Dat blijkt uit onderzoek dat wij onlangs hebben afgerond. De mogelijkheden voor het verwarmen van woonhuizen met restwarmte lijken niet realistisch.

Beperkte kansen hergebruik restwarmte

De toepassing van restwarmte voor het verwarmen van woonhuizen is op dit moment in Hollands Kroon niet realistisch. De dorpen liggen verspreid over de gemeente en de afstand tot de datacenters is vaak groot. Ook is de omvang van de warmtevraag per dorpskern klein. Daarnaast is er juist behoefte aan hoge temperatuur warmte.

Voor de glastuinbouw lijken er wel kansen voor het gebruik van restwarmte van datacenters. Locatie, volume en temperatuur zijn hier meer geschikt. Maar een relatief lage prijs voor aardgas maakt een businesscase nu erg lastig. Daarnaast leveren de huidige WKK’s (warmtekrachtkoppelingen) naast warmte ook de essentiële grondstof CO2 en elektra aan de kassen.

Aanleiding onderzoek

De gemeente Hollands Kroon telt verschillende datacenters op bedrijventerrein Agriport. Onderwerpen van gesprek zijn clustering van datacenters (het aantal dat bij elkaar staat), landschappelijke inpassing, energiegebruik en hergebruik restwarmte. Voor de energie- en warmtetransitie is het belangrijk dat inzicht wordt verkregen in de beschikbare warmtebronnen in deze gemeente. Datacenters produceren veel restwarmte.  Daarom is onderzocht hoe die restwarmte hergebruikt kan worden.

Publicatie

Het volledige onderzoeksrapport (pdf, 3.6 MB) kunt u downloaden.