Tags

Consultant Kaj Mook host online meetups ‘Day of International Rail’

Gepubliceerd op 28 oktober 2020

Op woensdag 4 november organiseert Railforum het online event ‘Day of International Rail’. Voorafgaand wordt in online meetups op 2, 3 en 4 november ingegaan op de verschillende thema’s en uitdagingen rondom internationaal treinverkeer. Senior managing consultant Kaj Mook treedt op als host bij twee meetups. Een meetup over de specifieke uitdagingen die bij grensoverschrijdende verbindingen komen kijken, en een meetup over governance en samenwerking.

In de meetup Grensoverschrijdend railvervoer: de uitdagingen! schetst Kaj, samen met Robert Jan Roos, adviseur mobiliteit bij RHDHV, een aantal uitdagingen rondom de verdere verbetering van het grensoverschrijdende railvervoer. Aan de hand van een paper wat Berenschot binnenkort zal publiceren, gaat hij daarbij onder meer in op een verbeterde aansluiting tussen luchtvaart en spoor en betere randvoorwaarden voor regionaal grensoverschrijdende verbindingen. Deze online meetup wordt georganiseerd op maandag 02 november 2020 van 13.00 tot 14.30 uur.

De organisatie van de markt en de samenwerking tussen spelers is een belangrijke factor bij de verbetering van het internationaal railvervoer. Tijdens de meetup Governance en samenwerking internationaal railvervoer gaan Kaj, en Elmer van Buuren (voorzitter van Train2EU en adviseur bij Inno-V), in op wat het reizigersvervoer kan leren van het railgoederenvervoer en wat de opties, uitdagingen en succesfactoren voor een optimale organisatie en samenwerking zijn. Deze meetup vindt plaats op woensdag 04 november 2020 van 10.00 tot 11.30 uur.

Leden van Railforum kunnen zich kosteloos inschrijven via de meetups op www.railforum.nl. Railforum is een netwerkorganisatie met 3000 leden uit 200 verschillende organisaties een streeft naar een beter ov en spoor.