Safety en security-expert Luuk Stadhouders naar Berenschot

Gepubliceerd op 14 september 2020

Per 1 oktober treedt Luuk Stadhouders in dienst bij Berenschot als managing consultant (cyber-)veiligheid en crisismanagement. De 32-jarige Stadhouders gaat bedrijven en overheden helpen met het versterken van de digitale weerbaarheid en het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting.

Luuk studeerde Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een master in Corporate and Organised Crime. Na het doorlopen van het management traineeprogramma van gemeente Rotterdam werkte hij onder meer als project- en programmamanager en adviseur bij gemeente Rotterdam, het RIEC Rotterdam en het Ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van informatieveiligheid, openbaar orde, (ondermijnende) criminaliteit en crisismanagement. Vanaf eind 2018 was Luuk werkzaam als plaatsvervangend en waarnemend CISO bij gemeente Rotterdam.

Luuk over zijn overstap naar Berenschot: "Digitale incidenten kunnen onze samenleving flink ontwrichten. (Cyber-)veiligheid vormt het fundament voor een sterk Nederland en het vertrouwen in de overheid en het digitale domein. We zijn in Nederland van elkaar afhankelijk en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de (nationale) veiligheid. Ik ben blij hieraan vanuit Berenschot een bijdrage te mogen leveren."