Samen Slim OR: zoek contact met de achterban!

Gepubliceerd op 3 september 2020

De coronacrisis en de anderhalvemetereconomie hebben grote economische impact. Het thuiswerken is in korte tijd omarmd, er is een reorganisatiegolf op komst en intussen blijven organisaties focussen op lagere kosten. Al deze ontwikkelingen zorgen voor extra druk op ondernemingsraden, die behoefte blijken te hebben aan informatie van collega-OR’en. Daarom ontwikkelde Berenschot Samen Slim OR: een korte vragenlijst die periodiek wordt uitgestuurd naar ondernemingsraden, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren tot actief contact met de achterban.

In de vragenlijst Samen Slim OR komen diverse onderwerpen aan de orde. Wat zien andere ondernemersraden gebeuren, hoe bereiden hun organisaties zich voor op de anderhalvemetereconomie en welke (nieuwe) vraagstukken komen daarbij ter tafel? De afgelopen maanden is de vragenlijst al drie keer verstuurd. In totaal namen 64 unieke organisaties uit de private en de publieke sector eraan deel. Een van de uitkomsten was dat bij meer dan 70% van de organisaties vragen rond het beleid, de voorwaarden en de faciliteiten voor thuiswerken bij de OR ter tafel kwamen. Zo’n 40% van alle OR’en is in gesprek met bestuurders over een reorganisatie of heeft zo’n reorganisatie al achter de rug.

Heeft uw OR ook vragen en wilt u profiteren van de inzichten van collega-OR’en? Meld u dan hier aan voor de vragenlijst Slim Samen OR. Zo blijft u verzekerd van up-to-date informatie en advies! Eerst meer weten? Download dan het artikel ‘Contact met de achterban is de troef van de OR.’