Berenschot Intellerts start met Industrial Analytics Master Class


Datum
Plaats in agenda
Locatie
Berenschot, Europalaan 40, Utrecht
Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor diegenen die werkzaam zijn in de datagestuurde maakindustrie en technische dienstverlening. Deelnemers krijgen inzicht in de gebieden waar Industrial Analytics optimaal wordt toegepast, en welke factoren de volwassenheid van het proces bepalen. Na afloop van de masterclass zijn deelnemers in staat om aan de hand van Industrial Analytics dataproblemen te signaleren, en, belangrijker, beter de juiste waarde in de data vast te stellen.

Omschrijving

De tweedaagse masterclass vindt plaats op twee opeenvolgende vrijdagen – 21 en 28 oktober 2016 – te Utrecht en staat onder leiding van Martin Haagoort en Darius Dilijonas. Tijdens de masterclass wordt uitvoerig stilgestaan bij disciplines die nauw samenhangen met Industrial Analytics. Te denken valt aan Artificial Intelligence, Machine Learning, Predictive Maintenance en The Internet of Things.

Kosten

€ 975