Tags

Blockchain: a new kid on the block


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
Aristo Congrescentrum (Brennerbaan 150 te Utrecht)
Doelgroep

Project- en programmamanagers, beleidsmedewerkers, management, HRO-adviseurs en OR-leden in dienst van gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van A+O fonds Gemeenten.

Omschrijving

Nieuwe slimme digitale technologieën zullen de komende jaren gemeentelijke organisaties op diverse manieren gaan raken. In deze workshop blockchain verkennen we de blockchaintechnologie en de mogelijke impact hiervan op dienstverlening, organisatie en werk van de lokale overheid.

Allereerst gaan we in op hoe deze revolutionaire techniek werkt: wat is blockchain? Verder brengen we de blockchainhype terug naar de dagelijkse realiteit van gemeenten en publieke organisaties. En we gaan in op de complexiteit van de technologie en de impact op de samenleving. Dit doen we aan de hand van ervaringen vanuit verschillende projecten in de sector Gemeenten.

Kosten

Er worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Programma

13:00 - Inloop

13:30 Opening en welkom: Begrip van blockchain

Wat is de geschiedenis van blockchaintechnologie en hoe past het in andere ontwikkelingen die op organisaties afkomen? Naast deze context worden de vier principes van blockchain en de meerwaarde die de technologie biedt besproken.

14:30 Blockchain in de praktijk

Binnen dit onderdeel worden voorbeelden van pilots en implementaties binnen verschillende sectoren in binnen- en buitenland besproken. Specifiek wordt ingegaan op de effecten op dienstverlening, organisatie, werk en mens.

15:30 Pauze

15:45 Oefenen met Blockchain

Aan de hand van een indeling van vraagstukken die ‘’geschikt’’ zijn voor blockchain wordt met de deelnemers gezocht naar kansrijke projecten om op te starten. Daarbij komt steeds de vraag naar voorwaarden aan de orde.

16.45 Afsluiting

Tijdens de dag krijgen deelnemers een scherp beeld over wat blockchaintechnologie kan betekenen voor de publieke waarde en dienstverlening, welke vraagstukken rondom informatieveiligheid het met zich mee brengt en wat de impact is op werkprocessen en routinewerk. Aan de hand van concrete criteria wordt met deelnemers in kaart gebracht welke vraagstukken zich voor deze technologie lenen en wordt gediscussieerd over hoe tot implementatie over te gaan. Na deze bijeenkomst zijn deelnemers beter in staat om een analyse te maken en de toepasbaarheid en haalbaarheid van een blockchainproject beter te beoordelen.

Bijzonderheden

Deze workshop wordt door deelnemers beoordeeld met een 8,5. Zo gaf één van de deelnemers aan: "Ik heb begrip van de materie op hoofdlijnen verkregen, kan me nu gericht verdiepen en die kennis met anderen delen om tot toepassing
te komen."