Boekpresentatie en minisymposium 'Pionieren in participatieland'


Datum
Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
Spoorwegmuseum, Utrecht
Aanmelden

Aanmelden is niet mogelijk. Alleen voor genodigden.

Omschrijving

Participatie: vrijwel elke gemeente in Nederland is er vandaag de dag druk mee aan de slag. En niet alleen gemeenten; ook mede-overheden, maatschappelijke organisaties, adviseurs, onderzoekers en niet in de laatste plaats burgers zelf zijn druk doende met participeren. Sommige burgers in elk geval.

Meer informatie

Weten we eigenlijk hoe al die pogingen om te komen tot participatie ons gezamenlijk vergaan? En wat vraagt participatie van bestuurders en vooral van burgemeesters? Er is volgens ons nog veel inzicht te verwerven en kennis te delen. Dat maakt ‘participatie’ een waardig onderwerp voor een heus minisymposium op woensdagmiddag 29 maart 2017, aansluitend op de jaarvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).

In gesprek over de zin en onzin van participatie
We gaan in gesprek over de zin en onzin van participatie. Dat doen we met:

  • Margo Trappenburg, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Utrecht
  • Menno Fenger, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en decaan promotieprogramma bij de NSOB
  • Koos Janssen, burgemeester van Zeist
  • Jeroen Maters, Leidenaar, ondernemer, oprichter Stadslab en initiatiefnemer Singelpark Leiden.

Boekpresentatie ‘Pionieren in participatieland’
Succesvol participatief werken, hoe doe je dat? Frederik van Dalfsen en Marijke Synhaeve, beiden organisatieadviseur bij Berenschot, interviewden tientallen burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, initiatiefnemers en wetenschappers. Elsemieke Hoet, voormalig stagiaire bij Berenschot, ondersteunde hen daarbij. Ze schreven er in partnerschap met het NGB een boek over. Dat boek, inclusief reflectie van minister Ronald Plasterk, wordt op 29 maart 2017 feestelijk overhandigd aan de nieuwe voorzitter van het NGB.