Conferentie Besturen met burgers


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Stadskantoor gemeente Utrecht
Aanmelden

Via Besturen met burgers, uiterlijke inschrijfdatum 29 september.

Omschrijving

Om meer inzicht te vergaren in relevante vraagstukken op het gebied van burger- en overheidsparticipatie, organiseert Stichting Duurzame Week een landelijke conferentie rondom het thema burgerparticipatie. De vraag die gedurende deze hele dag centraal staat, is hoe u als lokale overheid slim kunt samenwerken met burgers om lokale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid effectiever aan te pakken.

Roeland Stolk, manager groep samenwerking en innovatie bij Berenschot, verzorgt tijdens de conferentie van 11.15-12.15 uur een workshop over de uitdagingen in de samenwerking tussen lokale overheid en burgers. Hierbij gaat hij onder meer in op de randvoorwaarden binnen gemeenten om verder te komen, en bespreekt hij de rol van de raad en vereiste vaardigheden bij ambtenaren. Kortom, een workshop over de verbinding tussen de wereld van participatie en representatie. Voor het volledige programma zie https://besturenmetburgers.nl