Conferentie ‘1000 dagen ervaring met de Participatiewet: wat werkt en waarom?’


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Berenschot te Utrecht (navigatie parkeergarage: Eendrachtslaan 3)
Aanmelden

Helaas is het maximum aantal aanmeldingen voor deze conferentie bereikt. Vanwege het hoge aantal aanmeldingen zal de conferentie op 17 januari herhaald worden.

Omschrijving

Na 1.000 dagen Participatiewet is het tijd om de balans op te maken. Wat werkt en waarom? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van onderzoek naar ervaringen van werkgevers, gemeenten en werkzoekenden met de Participatiewet. In korte presentaties worden de belangrijkste uitkomsten met de aanwezigen gedeeld, als startpunt voor uitwisseling van ervaring tussen aanwezigen: werkgevers en gemeenten.

Deze conferentie is bedoeld voor werkgevers, gemeenten, Wsp’s, UWV, en wetenschappers die met dit onderwerp bezig zijn.

De conferentie wordt georganiseerd door Berenschot en CentERdata (Tilburg University) in samenwerking met het Ministerie van SZW.

Kosten

Dit is een gratis evenement.

Meer informatie

Programma

Dagvoorzitter: Maarten Adelmeijer (Berenschot)

9.00 – 10.30: Plenaire sessie

Paul Schenderling (Berenschot), Boukje Cuelenaere (CentERdata), Hubert Zuurbier (Inspectie SZW) vertellen ieder kort in drie sheets de hoofdlijnen van het onderzoek, bevindingen en issues. Vervolgens gaan we in gesprek met deze drie partijen en sluiten Fer Nieuweboer (SZW) en Rob Slagmolen (VNO-NCW) aan en geven hun visie op het thema.

10.30 – 11.30: Werksessies – ronde 1

  • Rondetafelgesprek omtrent de match. Uit het ervaringsonderzoek van Berenschot onder zo’n 1.200 werkgevers blijkt dat de match cruciaal is voor het slagen van plaatsingen. Tegelijkertijd constateren we dat er sprake is van een verschil in verwachtingen tussen werkgevers en overheden over de te leveren service van overheden bij het tot stand brengen van de match. Tijdens de workshop brengt Paul Schenderling (Berenschot) werkgevers en overheden bij elkaar en formuleren we samen concrete en haalbare(!) antwoorden op de volgende twee vragen: (1) welke serviceafspraken zijn het belangrijkst bij het tot stand brengen van de match, en (2) hoe kunnen we deze serviceafspraken SMART maken?
  • Overheidswerkgevers en quotum. De overheid als geheel realiseert zijn quotum nog niet. Toch zijn er veel overheidswerkgevers met best practices. Maarten Adelmeijer (Berenschot) presenteert kort uitkomsten van onderzoek onder overheidswerkgevers en succes- en faalfactoren die zij zelf aangeven: hoe krijg je je organisatie mee en wat zijn quick wins. Vervolgens gaan we het gesprek aan tussen deelnemers onderling over wat werkt en waarom: best practices en de opschaalbare succesfactoren die daaronder zitten.
  • Jobcarving: voor Senzer de normaalste zaak van de wereld (onder voorbehoud). Senzer (voorheen: Atlant Groep) voert zowel sw als Participatiewet uit voor de regio Helmond. Detacheren van mensen met een beperking, in sw of doelgroepregister, en daartoe aanpassen van taken en processen is corebusiness. Tevreden werkgevers, veel uitstroom. Wat zijn de relevante succesfactoren die ook elders toepasbaar zijn? Korte presentatie gevolgd door uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten en werkgevers aan tafel.
  • Jonggehandicapten aan het werk. Berenschot onderzocht in 2016 en 2017, samen met het Noord-Limburgse samenwerkingsverband Baanwijs, de succesfactoren bij de Noord-Limburgse aanpak bij de begeleiding van school naar werk van kwetsbare jongeren. Het gaat dan om jongeren van het speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) en ook om jongeren van het Entreeonderwijs. In de workshop nemen Ad Baan (Berenschot) en Emma Zwaveling (Berenschot) u mee in de resultaten van het onderzoek en kijken wat die voor uw gemeente of organisatie zouden kunnen betekenen.
  • Werkgevers in gesprek met elkaar. Best practices om arbeidsbeperkten een kans te geven: In deze werksessie laten Ingrid Beukman (projectmanager Berenschot Inclusief) en Bart Hoex (P&O-manager) zien hoe zij inclusie binnen Berenschot levend hebben gekregen. Naar aanleiding daarvan zullen zij het gesprek aangaan tussen werkgevers en gemeenten over best practices en opschaalbare succesfactoren die daaruit gedestilleerd kunnen worden.

11.30 - 12.30: Werksessies - ronde 2

  • Rondetafelgesprek omtrent de match. Uit het ervaringsonderzoek van Berenschot onder zo’n 1.200 werkgevers blijkt dat de match cruciaal is voor het slagen van plaatsingen. Tegelijkertijd constateren we dat er sprake is van een verschil in verwachtingen tussen werkgevers en overheden over de te leveren service van overheden bij het tot stand brengen van de match. Tijdens de workshop brengt Paul Schenderling (Berenschot) werkgevers en overheden bij elkaar en formuleren we samen concrete en haalbare(!) antwoorden op de volgende twee vragen: (1) welke serviceafspraken zijn het belangrijkst bij het tot stand brengen van de match, en (2) hoe kunnen we deze serviceafspraken SMART maken?
  • Detachering van mensen met een arbeidsbeperking als instrument. Do’s en don'ts: werkgevers hebben behoefte aan flexibele instrumenten, zoals detachering van mensen uit het doelgroepenregister. Wat zijn de lessen uit het land als het gaat om cao, tarief of organisatie? In deze werksessie krijgt u hierover een korte inleiding door Leo van der Pol (Berenschot/ex-Randstad) en Maarten Adelmeijer (Berenschot), gevolgd door een uitwisseling van ervaringen tussen werkgevers en gemeenten.
  • Andere werkpatronen: kansen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking. Werkgevers zijn zoekende naar manieren om ook mensen met een arbeidsbeperking duurzaam inzetbaar te houden. Door andere werkpatronen, zoals jobcarving, het variëren met werktijden en benutten van technologie, kunnen werkgevers hun organisatie en functies anders inrichten zodat mensen met een beperking duurzaam kunnen worden ingezet. In deze werksessie zal Francel Vos (Berenschot) jullie meenemen in de mogelijkheden en gaat u aan de hand van opdrachten aan de slag met het thema.
  • Detachering als oplossing voor arbeidsbeperkten. Gemeenten gaan in gesprek met elkaar over de inzet van gemeenten op het werk voor de arbeidsbeperkte. Joost van den Hoek en Mark Rothuizen (beiden van Sociale Dienst Drechtsteden) verzorgen een korte inleiding, die gevolgd wordt door uitwisselingen van best practices.
  • Werk bespaart bijstand. Het Ministerie van SZW wil gemeenten financieel prikkelen om zo veel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Maar, wat gebeurt er als mensen met een loonkostensubsidie aan de slag worden geholpen? Leidt de bespaarde uitkering daadwerkelijk tot een besparing voor de gemeente? Wat betekent de loonkostensubsidie voor de werkgever? En hoe verhouden de kosten zich tot de besparingen? In het regeerakkoord is opgenomen dat het instrument van loonkostensubsidie – dat pas in 2015 is ingevoerd – vervangen gaat worden door loondispensatie. Wat zijn de mogelijke consequenties voor alle partijen: gemeente, werkgever en kandidaat? Deze en andere vragen worden in deze workshop aan de orde gesteld, geleid door Martin Heekelaar (Berenschot).

12.30 – 13.00: Lunch en afsluiting