CTGG Voorlichtingsdag 2017


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Locatie
Inn Style, Herenweg 55, Maarssen
Doelgroep

Functionarissen die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen, vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Omschrijving

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 24 november 2017 de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag. Tijdens dit evenement wordt er bijgepraat over actuele onderwerpen uit het veld, kennis gedeeld, gediscussieerd met vakgenoten én is er ruimte voor netwerken.

Op het programma dit jaar staan onderwerpen als de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid, de preparatie op incidenten binnenvaart en wegvervoer, het Basisnet Spoor en PGS 15 in de praktijk. Keynote speaker op deze dag is Vincent van der Vlies, Managing Consultant bij Berenschot, die samen met Monique Berrevoets (Antea Group) zal spreken over het maatregelenpakket Basisnet spoor: Welke maatregelen worden er genomen om de balans tussen transport en de veiligheid van omwonenden in het Basisnet spoor te herstellen?

Kosten

De kosten voor deelname inclusief lunch en borrel bedragen € 219,- (exclusief BTW).