Datascienceday voor management en strategen 4 juli 2018


Datum
Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
Berenschot, Europalaan 40, 3526 KS te Utrecht.
Doelgroep

Voor leidinggevenden en strategen van woningcorporaties
die willen ervaren hoe data-analyse slim ingezet kan worden
voor beleid en bedrijfsvoering.

Aanmelden

Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Omschrijving

Berenschot werkt al jaren aan vraagstukken over toepassing van data binnen woningcorporaties. Voor bestuurders, managers, professionals en toezichthouders. We bundelen onze kennis en ervaring in de Datascienceday voor woningcorporaties. En laten u aan de hand van recente vraagstukken en oplossingen hoe data slim ingezet kan worden om uw corporatie verder te
brengen.

Wat leert u?
• In één dag inzicht in:
- Welke vraagstukken zich lenen voor data analyse
- Wat u kunt vragen aan data-scientists
- Welke data beschikbaar zijn en hoe betrouwbaar ze zijn
- Welke analysemethoden er zijn en hoe u die beoordeelt
- De kwaliteit en betekenis van de uitkomsten
- Wat dit betekent voor de wijze van sturing van uw corporatie
- Wat de volgende stappen zijn voor uw woningcorporatie
- Hoe u privacy borgt en welke ethische dilemma’s u moet herkennen
• Hands-on aan de slag met data en analysetechnieken;
voortdurende afwisseling van theorie en praktijk.
• Bring your own case! Breng uw vraagstuk in en laat
het tijdens de dag door de docenten beoordelen op de
mogelijkheden voor data-analyse.

Kosten

€ 875,--, inclusief lichte maaltijd.