Dubbelcollege zelfsturing


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Europalaan 40, Utrecht
Aanmelden

Aanmelden via het online aanmeldformulier

Omschrijving

‘Zelfsturende teams’ en ‘Agile’ zijn twee termen die momenteel bij veel organisaties rondzoemen. Ondanks de nodige succesverhalen, valt het voor veel organisaties niet mee hier effectief vorm aan te geven. Een belangrijke succesfactor blijkt de integrale benadering: niet alleen aandacht besteden aan het team en individueel niveau (micro), maar ook aan de inrichting van de organisatie als geheel (meso/macro).

Kosten

€ 100 -.

Meer informatie

Om u hierin te ondersteunen, biedt Berenschot u een dubbelcollege zelfsturing aan. In het eerste college geeft Jeroen van Bree u praktisch inzicht in de ins en outs van het organisatieontwerp. Kilian Wawoe zorgt in het tweede college voor verdieping. Aan de hand van recente wetenschappelijke ontwikkelingen brengt hij u up-to-date op het belangrijke thema belonen.

College ‘Zelfsturing en Organisatieontwerp’

Vaak wordt bij de invoering van deze nieuwe manieren van werken veel aandacht besteed aan het (zelfsturende) team en de begeleiding hiervan. Uiteraard is dit belangrijk, maar van even groot belang is het om uit te zoomen en te kijken naar het organisatieontwerp waarbinnen deze teams moeten opereren. Organisaties die dit niet doen, staan het succes van hun zelfsturende teams in de weg. In dit college behandelt Jeroen van Bree de principes en de aanpak voor het ontwerpen van een structuur waarbinnen autonome teams kunnen gedijen. Hij behandelt deze zogeheten adhocratie (als tegenhanger van de bureaucratie) aan de hand van een concreet stappenplan en diverse praktijkvoorbeelden.

Jeroen van Bree Dr. Jeroen van Bree,
Managing consultant bij Berenschot en voorzitter European Organisation Design Forum (EODF).

College ‘Zelfsturing en beloning’

In een traditionele organisatie is de leidinggevende van een team verantwoordelijk voor beoordelingsgesprekken, target-setting en de beslissing over variabele beloning. Maar wat te doen als er in een zelfsturende omgeving geen formele leidinggevende meer is? Die vraag beantwoordt Kilian Wawoe tijdens dit college. Wawoe deed jarenlang onderzoek naar belonen en de afgelopen jaren specifiek ook in de context van zelfsturing. In vervolg op het seminar over zelfsturing in de praktijk (Berenschot, 29 november 2016), ontwikkelde hij recentelijk state-of-the-art inzichten. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden biedt hij u nieuwe inspiratie voor dit thema.

Kilian W WawoeDr. Kilian W. Wawoe,

HRM-docent aan de VU.

Bijzonderheden

Programma

13.00 uur          Ontvangst
13.30 uur          College I
15.30 uur          College II
17.15 uur          Borrel


Voorbereiding

U krijgt na aanmelding relevante bronnen ter voorbereiding
(quickscan, artikelen, filmpjes, webinar).


Zie ook