Future of Work: Toekomst van de arbeidsmarkt


Datum
Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
Kantoor Berenschot, Europalaan 40 te Utrecht.
Doelgroep

HR-professionals.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Omschrijving

De toekomst van het werk biedt flinke uitdagingen. Wij zien dagelijks hoe belangrijk het is voor organisaties om zich hierop voor te bereiden. Daarom organiseren wij een drietal op-weg-naar-huis events: in plaats van in de file staan, twee interessante uurtjes kennis delen met elkaar.

Het eerste event in de Future of Work serie richt zich op één van de krachten die een grote impact heeft op de toekomst van het werk: de gespannen arbeidsmarkt. Dé grote uitdaging nu en in de toekomst is het bieden van oplossingen voor het overbruggen van het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hoe hiermee om te gaan, bespreken we graag samen met u tijdens het event op 13 november van 16.00 tot 18.00 uur.

Wij nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Meer informatie

Programma

- Presentatie arbeidsmarktontwikkelingen, Hans van der Spek (Berenschot)

- Gastspreker Joost van de Kamp, Directeur HR van Dichterbij (ondersteuning en zorgverlening voor mensen met een verstandelijke beperking)
Dichterbij heeft de uitdagingen van de arbeidsmarkt voor de eigen organisatie scherp in beeld gebracht. Dit brengt in beeld dat het borgen van goede zorg een uitdaging is in de huidige arbeidsmarkt, gezien de hoge werkdruk, inzet van zzp-ers etc. Maar het biedt ook kansen om anders te kijken naar de inrichting van het werk en andere rolverdelingen. Joost deelt zijn ervaringen, laat zien hoe zij concreet invulling geven aan deze uitdagingen en maakt inzichtelijk wat Dichterbij nog te doen staat.

- Inspiratiesessies:

(exacte invulling afhankelijk van interesse)

 • Inclusie: waar begin je?
  Onze arbeidsmarkt is niet in balans. Ondanks de ervaren krapte op de arbeidsmarkt staat er nog veel onbenut arbeidspotentieel aan de zijlijn. Wij moeten anders durven kijken naar kansen en mogelijkheden om deze talenten niet te verspillen. Daarover gaat inclusie: iedereen die wil en kan werken een eerlijke kans geven. Wat betekent inclusie voor jou? Wat is de waarde van inclusie? En hoe ‘doe’ je dat: inclusief ondernemen? Laat je tijdens deze sessie inspireren met verhalen uit de wetenschap en praktijk over inclusief ondernemen en maak kennis met een creatieve manier om hierover het gesprek te voeren in jouw organisatie.
 • Arbeidsmarkt Interventiemodel
  Voor het inspelen op de (toekomstige) personeelsbehoefte is een groot aantal interventies mogelijk. Deze interventies kunnen betrekking hebben op zowel de vraagzijde van de arbeidsmarkt (door het beperken van de behoefte aan nieuw personeel) als op de aanbodzijde (door het beschikbare personeelsaanbod te vergroten). Tevens kunnen interventies worden gepleegd op organisatieniveau (micro), regionaal/sectoraal niveau (meso) en op het niveau van de Rijksoverheid (macro). Berenschot heeft diverse mogelijke interventies inzichtelijk gemaakt in het Arbeidsmarkt Interventiemodel. In het uitwerken van een effectieve arbeidsmarktstrategie gaat het om het samenstellen van de juiste combinatie van interventies. De meest effectieve combinatie van interventies is afhankelijk van de specifieke situatie van elke organisatie. Na een korte toelichting op het interventiemodel ter inspiratie, gaat u met de deelnemers in gesprek over welke (combinatie van) interventies in uw situatie de beste oplossingen bieden voor de door u ervaren of voorziene personeelskrapte.
 • Evidence-based recruitment: wat werkt echt?
  De steeds krappere arbeidsmarkt vergroot de uitdaging voor organisaties om de beste mensen uit de markt te trekken. Aan goede initiatieven en innovaties geen gebrek: iedere zichzelf respecterende organisatie werkt aan zijn employer brand, heeft een prachtige employee value proposition en een excellente candidate journey. Dit alles ondersteund door een gelikte website, digitale recruitment instrumenten en data-analyse. Maar wat werkt nu écht? Om die vraag te beantwoorden, gaan we in op trends en ontwikkelingen rond recruitment en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

 • Strategische personeelsplanning
  Weet u hoe uw personeelsbestand er over een aantal jaar uit moet zien om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren? En wat de consequenties zijn van de ontwikkelingen in de sector en de arbeidsmarkt voor uw personele bezetting? Strategische personeelsplanning (SPP) biedt inzicht in toekomstige personele knelpunten. En handvatten voor het kiezen van de benodigde HR-acties om deze knelpunten op te lossen. In deze workshop gaan we in op de welkome bijvangst van SPP én de valkuilen en tips.

 • Employee Value Proposition, Journey & Experience 
  Voor werkgevers begint de krapte op de arbeidsmarkt meer en meer een probleem te worden. Het is niet langer iets wat vooral in andere sectoren speelt en beperkt blijft tot een paar specialistische functies. Het is dagelijkse realiteit die groeikansen belemmert en de continuïteit en kwaliteit van de organisatie raakt. Om medewerkers binnen te halen wordt het steeds belangrijker de waarde van uw organisatie (Employee Value Proposition) te etaleren. Daarnaast moet u uw beloftes daaromtrent feitelijk waarmaken (Employee Journey) en meten of uw medewerkers dat ook zo ervaren (Employee Experience). Een nieuwe aanpak in een veranderde arbeidsmarkt. In de sessie gaan we in op hoe je dit vormgeeft, hoe je zorgt dat de employee journey hier goed op aansluit en hoe je dit continu meet.

Bent u erbij? Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Benieuwd naar de andere bijeenkomsten in de Future of Work serie? Het tweede event op 28 januari 2020 staat in het teken van de transformatie van organisaties. Op 26 maart vindt het derde event plaats, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van mensen.

Het kantoor van Berenschot beschikt over een eigen parkeergelegenheid en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zie route.