Haagsch College: Het grote Iran college


Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Tivoli Vredenburg, Utrecht
Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van het Haagsch College. Let op: inloop vanaf 19:00.

Omschrijving

‘Dood aan Rohani!’ ‘Dood aan het regime!’ Duizenden jongeren uitten hun woede deze maand op de Iraanse straten. Zijn zij een bedreiging voor de religieuze hardliners? Of is de onvrede het gevolg van falende hervormers?

In het Grote Iran College vertelt Paul Aarts over de situatie in het onrustige land. Door militaire operaties veranderde Iran van een geïsoleerd land weer in een grote regionale machthebber. Welke gevolgen heeft dat voor Iran en het Midden-Oosten?

En hoe moeten we omgaan met het regime? Trump ergerde zich aan de ingehouden EU. Kan een harde opstelling de machthebbers op de knieën dwingen? Of leidt het alleen maar tot meer wrok en chaos?

Paul Aarts is als Midden-Oostendeskundige verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en leidde jarenlang een studentenuitwisselingsprogramma met Iraanse universiteiten.

Samenwerking Berenschot en Haagsch College

Berenschot werkt samen met Haagsch College om het politieke en maatschappelijke debat over de grote ontwikkelingen in en om het openbaar bestuur te stimuleren. Het Haagsch College verzorgt verdiepende colleges over actuele thema’s en richt zich op young professionals en geïnteresseerden in overheid en bedrijfsleven.

Kosten

€14,50