Haagsch College: Het Grote Noord-Korea College


Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van het Haagsch College.

Omschrijving

Let op: inloop vanaf 19:10

Op 25 januari vindt er een extra editie plaats van het Grote Noord-Korea College van het Haagsch College. Tijdens het Grote Noord-Korea College gaat hoogleraar Remco Breuker in op de Kim-dynastie. Hoe financiert het regime zijn kernwapenprogramma? En wat is het uiteindelijke doel van Kim Jong-un?

Samenwerking Berenschot en Haagsch College

Berenschot werkt samen met Haagsch College om het politieke en maatschappelijke debat over de grote ontwikkelingen in en om het openbaar bestuur te stimuleren. Het Haagsch College verzorgt verdiepende colleges over actuele thema’s en richt zich op young professionals en geïnteresseerden in overheid en bedrijfsleven.

Kosten

€ 17,50

Meer informatie

Hoe gevaarlijk is Kim Jong-un met zijn kernwapens? Ook zal Breuker ingaan op de vraag hoe de internationale gemeenschap moet omgaan met de huidige crisis.

Remco Breuker is hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden