Haagsch College: Het Grote Noord-Korea College


Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Omschrijving

Let op: Inloop vanaf 19:00.

Hoe gevaarlijk is Kim Jong-un met zijn kernwapens? Tijdens het Grote Noord-Korea College gaat Remco Breuker in op de Kim-dynastie.

Samenwerking Berenschot en Haagsch College

Berenschot werkt samen met Haagsch College om het politieke en maatschappelijke debat over de grote ontwikkelingen in en om het openbaar bestuur te stimuleren. Het Haagsch College verzorgt verdiepende colleges over actuele thema’s en richt zich op young professionals en geïnteresseerden in overheid en bedrijfsleven.

Kosten

€ 17,50 (incl. drankje in de pauze)

Meer informatie

Hoe financiert het regime zijn kernwapenprogramma? En wat is het uiteindelijke doel van Kim Jong-un?

Breuker zal tijdens het College ingaan op deze vragen en de vraag hoe de internationale gemeenschap moet omgaan met de huidige crisis.

Remco Breuker is hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden