HR Trendcongres 2017


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Buitenplaats Amerongen, Drostestraat 12, Amerongen
Doelgroep

HR-directeuren, HR-managers en HR-adviseurs die hun organisatie future proof willen maken.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het HR Trendcongres

Meer informatie

Programma

15.00 uur Ontvangst

15.30 uur Opening door de dagvoorzitter Hans van der Spek – Manager Kenniscentrum HCM - Berenschot

Tijdens zijn inleiding zal Hans, verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering van het HR Trendonderzoek, de meest spraakmakende uitkomsten van onderzoek, dat op 20 juni a.s. gepubliceerd zal worden, duiden. Een opmaat voor de drie thema-presentaties:

  • Duurzame inzetbaarheid, vooruitschuiven of nu aan de slag? (spreker; Francel Vos – Managing Consultant - Berenschot)

In het HR Trendonderzoek staat het ontwikkelen van beleid rondom duurzame inzetbaarheid al jarenlang in de top 3 van thema’s die “het volgend jaar” belangrijk zijn, het zogenaamde bulldozereffect. Hoog tijd om er nu eens echt werk van te maken. De meeste bedrijven denken hier pas over na als werknemers 50-55 jaar zijn; veel te laat. Want duurzame inzetbaarheid is meer dan alleen gezond langer doorwerken. Het heeft ook te maken met strategische personeelsplanning, talent management en vitaliteitsbeleid. Zo creëer je als goed werkgever de voorwaarden om werknemers in elke levensfase te laten functioneren op een prettige en uitdagende manier. Want daar heeft zowel de werknemer als u als werkgever baat bij.

  • Performance management: meer bevlogen en grotere betrokkenheid? (spreker; Kilian Wawoe)

Welke organisatie wil dat nou niet? Een grotere bevlogenheid en tevredenheid en nog meer betrokken medewerkers. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Niet door jaarlijks een beoordelingsgesprek te voeren, de afspraken vast te leggen, vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag en na een jaar weer om tafel te zitten en na te gaan of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De medewerker 2.0 vraagt om meer invloed, meer zelfstandigheid en zelfsturing. Hij wil uitgedaagd worden om zijn talenten te benutten. Daar sluit de huidige functie- en beoordelingscyclus niet meer bij aan. De moderne medewerker wil een omgeving waar hij zijn talenten optimaal kan ontwikkelen, waar hij inspraak heeft en waar hij invloed kan uitoefenen. Het resultaat: een grotere bevlogen- en betrokkenheid van de medewerkers en een beter functionerende organisatie. Een prachtige taak voor HR. Maar hoe pak je dit aan?

  • Employer branding, het wapen tegen personeelstekort! (spreker; Compagnon)

Employer branding is de afgelopen jaren flink gestegen op de prioriteitenlijst (van rang 16 naar top 3). Dit heeft alles te maken met het feit dat organisaties weer krapte op de arbeidsmarkt ervaren. Het lijkt er dan ook op dat the war on talent weer terug van weggeweest is. Om talenten aan te trekken en te boeien wil je als organisatie aantrekkelijk zijn. Employer branding als het wapen in de strijd om aan talentvolle medewerkers te komen. Hoe word je de werkgever van de toekomst waar talenten willen werken? Employer branding is meer dan het betalen van een goed salaris. Het gaat om de kernwaarde van de organisatie, imago en flexibiteit. Een actief employer brandingbeleid wordt breed gedragen en dringt door tot diep in de organisatie.

Netwerkaperitief met aansluitend expertdiner

Uitreiking van de eerste exemplaren van het HR Trendrapport aan alle deelnemers

20.30 uur  Sluiting