Tags

Interactieve sessie innovatie en bestuurlijke warmtedilemma’s - Nationaal Warmte Congres 2019


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Evoluon, Noord Brabantlaan 1A, Eindhoven
Doelgroep

Het Nationaal Warmte Congres 2019 richt zich op iedereen die wil bijdragen aan de warmtetransitie.

Aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden voor het congres via de site van Euroforum.

Omschrijving

De energietransitie vergt rigoureuze maatregelen in de bebouwde omgeving. Hoe deze transitie zal verlopen en wat dit in de praktijk betekent voor de verschillende stakeholders moet komende jaren blijken. Het Nationaal Warmte Congres, georganiseerd door Euroforum, richt zich op de uitwerking van het klimaatakkoord en wat dat betekent voor stakeholders in de warmtesector. Gedurende de dag vinden verschillende lezingen en interactieve sessies plaats. Tijdens de Open Your Mind-sessie Kan innovatie helpen bij bestuurlijke warmtedilemma’s? En andersom? bespreekt Bert den Ouden (Berenschot) aan de hand van twee gemeentelijke warmte-situaties hoe innovatieve oplossingen en gemeentelijke beleid elkaar kunnen versterken.

Vervolgens licht Teus Baars (Zeeuwind) toe hoe in Middelburg een bestaande wijk is voorzien van een nieuw warmtenet met 100% duurzame warmte op basis van lokale windenergie, waterstof en warmteopslag. Bram Brouwer (Berenschot) gaat daarna in op het onderzoek in de gemeente Leiden, gericht op uitbreiding en verduurzaming van een bestaand warmtenet. Aan de hand van deze cases komen tot slot de technische en bestuurlijke dilemma’s bij deze ontwikkelingen aan bod. Meepraten over de wisselwerking tussen innovatie en bestuurlijke dilemma’s? Kom dan naar de Open Your Mind-sessie van Berenschot!

Kosten

De kosten voor de hele dag bedragen € 49 (energiecoöperaties), € 399 (overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties), € 799 (overige belangstellenden)