Miniconferentie: Grip op de in- en uitstroom (Hoe bereik je als gemeente de participatiewet-doelen en beperk je de BUIG-uitgaven?) Update: aanmelden voor deze datum is niet langer mogelijk


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Berenschot, Europalaan 40, Utrecht
Doelgroep

Wethouders, beleidsmedewerkers, managers uitvoerende diensten, (concern)controllers en directeuren SW-bedrijven

Aanmelden

In verband met zeer grote belangstelling voor dit evenement is het niet langer mogelijk u aan te melden voor de conferentie op 9 november. Wij organiseren een nieuwe conferentie op 22 november. Klik hier voor informatie over dit evenement.

Omschrijving

Let op: In verband met zeer grote belangstelling voor dit evenement is het niet langer mogelijk u aan te melden voor de conferentie op 9 november. Wij organiseren een nieuwe conferentie op 22 november. Klik hier voor informatie over dit evenement.

Mijn BUIG-budget is bekend…
Rond 1 oktober worden de BUIG-budgetten 2017 bekend gemaakt. Een belangrijk moment. De nieuwe budgetten geven een indicatie van de hoogte van uw budget voor de komende jaren.

…wat nu?
Als u uw maatschappelijke doelen bereikt, blijven ook uw BUIG-uitgaven zo beperkt mogelijk. Dat is het idee achter de Participatiewet. Maar hoe realiseert u dat? Wat zijn de do’s en don’ts? Hoe gaat u om met de nieuwe doelgroepen en wanneer verstrekt u loonkostensubsidie en wanneer juist niet? Deze en andere vragen komen tijdens de conferentie aan de orde. Met bijdragen van SZW, Cedris, Divosa en verschillende gemeenten.

Programma

9.00 – 9.30 uur: Inloop met koffie
9.30 – 10.30 uur: Plenair

  • Fer Nieuweboer, Afdelingshoofd Participatie en Decentrale Voorzieningen, ministerie van SZW: Welke knoppen heb ik om mijn bijstandsuitgaven te verlagen?
  • Paul Schenderling, adviseur Berenschot. Tien nieuwe ontwikkelingen die uw uitvoering van de Participatiewet optimaliseren.

10.30 – 11.30 uur: Workshopronde 1
11.30 – 12.30 uur: Workshopronde 2
12.30 uur: Afsluiting en netwerklunch

Workshops ronde 1

  • Slimme inrichting van mijn uitvoeringsorganisatie(s). Luc Severijnen (Rotterdam), Sjoerd van het Erve en Jan Smets (Weener XL), Martin Heekelaar (Berenschot). Preventie aan de poort, aandacht voor het zittend bestand, hoe nieuwe doelgroepen in te passen?
  • Beschutte arbeid. Paul Schenderling (Berenschot), Egbert Lichtenberg (Cedris). Toegevoegde waarde beschutte arbeid. Recent onderzoek van Berenschot en Cedris. Wat is de verhouding ten opzichte van arbeidsmatige dagbesteding?
  • VSO/Pro-jongeren. Ad Baan (Berenschot). VSO/Pro-jongeren kunnen een beroep doen op de Participatiewet en via de gemeente aan de slag worden geholpen. Hoe organiseert u dat en hoe doet u dat financieel verantwoord?
  • Zicht op de bepalende factoren rond budget en uitgaven. Caren Tempelman (SEO Economisch Onderzoek), Daniëlle ter Haar, John Zevenbergen (ministerie van SZW) Toelichting op het verdeelmodel, het vangnet en de rekentool. Wat zijn de onderliggende factoren van de verdeling van het BUIG-budget? Hoe werkt het vangnet? Welke informatie biedt de rekentool voor het sturen op uw uitgaven?

Workshops ronde 2

  • Bestuurlijke grip (let op: alleen voor wethouders). Korrie Louwes (voormalig wethouder Arbeidsmarkt Rotterdam, nu Berenschot), Martin Heekelaar (Berenschot). Waar stuurt u wel en niet op? Hoe gaat u om met het feit dat verschillende uitvoeringsorganisaties verantwoordelijk zijn voor één wet? En hoe opereert u binnen een gemeenschappelijke regeling?
  • Meer mensen aan de slag door detacheren en LKS. Maarten Adelmeijer (Berenschot). Welke mogelijkheden bieden detacheren (en het ontvangen van inleenvergoedingen) en loonkostensubsidies om te besparen op het BUIG-budget?
  • Effectieve sturing op handhaving. Bram Berkhout (Berenschot), Evert Jan Slootweg (Divosa) en gemeente Groningen. Belang van goede stuurinformatie en handhaving voor volume- en uitgavenbeheersing. Benchmarking en laatste trends.
  • Ontwikkelen van het vakmanschap; het verschil tussen ‘Ja, maar’ en ‘Ja, en’. Wietske le Feber(Berenschot) met inbreng van casus gemeente Utrecht. De Participatiewet stelt nog hogere eisen aan de resultaatgerichtheid van medewerkers dan de Wet werk en bijstand en de Wsw. Om welke vaardigheden gaat het en hoe stimuleert en ontwikkelt u die?

Kosten

De kosten voor deelname aan deze miniconferentie bedragen € 100 (exclusief btw).

Bijzonderheden

Reist u per auto, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van onze parkeergelegenheid.