Tags

Netwerkevent H2 Platform


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
BOVAG, Bunnik
Doelgroep

Doelgroep: leden H2 platform en mogelijk andere geïnteresseerde partijen

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Omschrijving

Programma

13:30 – 14:30 uur

Bert den Ouden is bij bureau Berenschot specialist op het gebied van waterstof. Hij is auteur van het rapport Sleutelrol voor waterstof in twee transitiescenario’s Berenschot: “Elektronen en/of Moleculen“. In deze sessie zal Bert ingaan op de rol van waterstof voor de transitie naar een CO2-vrije gebouwde omgeving.

Patrick Cnubben van de New Energy Coalition presenteert het project Heavenn. Noord-Nederland krijgt als eerste regio subsidie voor hun zogenoemde Hydrogen Valley, naar het model van Silicon Valley in Californië. De Europese Commissie heeft het project geselecteerd voor een subsidie van € 20 miljoen met een publiek-private cofinanciering van € 70 miljoen. De totale projectomvang komt daarmee op € 90 miljoen. Het geld is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland.

14:30 -15:00 uur               Netwerkpauze

15:00 – 16:30 uur

In een panelgesprek onder leiding van Jörg Gigler zal vanuit verschillende invalshoeken worden ingezoomd op het thema ‘Waterstof en synthetische brandstoffen’. Verwacht wordt dat grootschalige elektrificatie van zware toepassingen zoals lucht- en scheepvaart lastig blijft en dat met groene waterstof gemaakte synthetische brandstoffen een belangrijke rol kunnen spelen bij het verduurzamen van deze sectoren. Wat zijn de jongste ontwikkelingen op dit vlak? U wordt hierover bijgepraat door en kunt vragen stellen aan:

  • Khalid Tachi van het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart in Rotterdam.
  • Heleen Koopal van BioMCN, één van de grootste Europese producenten van bio-methanol.
  • Het Project Phoenix van Aero Delft, gelieerd aan de TU, gericht op het ontwikkelen van een vliegtuig op vloeibare waterstof met een beoogde range van 2.000 kilometer.
  • Maarten van Dijk van SkyNRG, de wereldmarktleider in duurzame brandstoffen voor de luchtvaart.

16:30 – 17:30 uur             Afsluitende netwerkborrel