Onbeperkt Aan De Slag


Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:30 tot
Locatie
Berenschot, Utrecht
Doelgroep

Werkgevers die open staan voor werknemers met een afstand naar de arbeidsmaatschappij en werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Aanmelden

Uitsluitend aanmelden via info@onbeperktaandeslag.nl onder vermelding van de datum naam van inschrijver.

Bij aanmelding svp benoemen dat je gebruik wil maken van een parkeerplaats.

Omschrijving

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers kunnen elkaar moeilijk vinden. Werkzoekenden weten vaak niet welke werkgevers openstaan of op zoek zijn naar werknemers met een arbeidsbeperking, terwijl er zeker werkgevers zijn die deze groep een kans willen geven. Daarom  organiseert Onbeperkt Aan de Slag themagerichte events. Zo ook deze keer op 10 oktober dan organiseert Onbeperkt Aan de Slag een Meet& Greet XL. Dit keer voor HBO en academisch opgeleiden werkzoekenden, waarbij werkgevers direct in contact komen met werkzoekenden. Berenschot is als inclusief  en betrokken werkgever niet alleen aanwezig als host maar ook als gesprekspartner voor  werkzoekenden. Aanmelden via Onbeperkt Aan de Slag

Kosten

Het evenement is gratis bij te wonen.