Tags

De rol van gasvormige energiedragers in een duurzame energiehuishouding


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Doelgroep

Deze redelijk technisch-inhoudelijke bijeenkomst is bedoeld voor partijen die het Klimaatakkoord hebben ondertekend en voor partijen die wel betrokken zijn maar niet getekend hebben.

Aanmelden

U kunt gratis aan dit webinar deelnemen via: https://www.wearelive.nu/nl/klimaatplatform-webinars/

Omschrijving

De verduurzaming van ons elektriciteitssysteem verloopt relatief snel in vergelijking met die van andere energiedragers. Het energiesysteem van de toekomst zal echter niet alleen gebaseerd zijn op elektriciteit: ook gasvormige energiedragers hebben daar een rol in te spelen, gegeven hun specifieke kenmerken en kwaliteiten. Drie recente Kamerbrieven illustreren dat: een algemene brief die de rol van gasvormige energiedragers schetst, nu en in de toekomst, een kabinetsvisie waterstof en een routekaart groen gas.

Naar aanleiding van deze drie documenten organiseert het Klimaatplatform een bijeenkomst die vooral in het teken staat van de volgende stap: welke bijdrage kunnen marktpartijen leveren in het creëren van de gewenste ontwikkeling voor waterstof en groen gas? Doel is marktpartijen gelegenheid te geven om hun reflecties op de Kamerbrieven te delen. Daarnaast komen inspirerende voorbeelden van initiatieven aan bod die illustreren dat de markt in beweging is. Daarbij wordt gediscussieerd over hoe overheid en markt elkaar verder kunnen helpen bij dit sectoroverstijgende onderwerp. Oud-politicus en voormalig voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels treedt op als moderator. Het betreft een interactieve digitale bijeenkomst, waarbij u via de tool Mentimeter vragen kunt indienen of erop kunt stemmen en kunt reageren op vragen en stellingen van de sprekers.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Welkom en intro door Ed Nijpels, moderator
 • Algemene introductie: Gasvormige energiedragers in scenario’s voor 2050
  • Korte toelichting op de Kamerbrief (Dinand Drakier, EZK),
  • Interview met Bert den Ouden (sectorleider Energie, Berenschot)
 • Kabinetsvisie waterstof
  • Korte toelichting op de waterstofvisie (Han Feenstra, EZK)
  • Praktijkverhalen: Marcel Galjee (Nouryon) en Huibert Baud (Alliander) vertellen waar zij in de praktijk mee                    bezig zijn.
 • Routekaart groen gas
  • Korte toelichting op de routekaart (Dinand Drankier, EZK)
  • Praktijkverhalen: Evert Mollema (Engie) en René Cornelissen (Cornelissen Consulting Services) geven een inkijkje in hun praktijk.
 • Afsluitend gesprek met Jörg Gigler (TKI Nieuw Gas) en Hans Coenen (Gasunie)
Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze online bijeenkomst.