Bijeenkomst Sociaal Werkgeverschap 30 november 2018


Datum
Plaats in agenda
Tijd
08:45 tot
Locatie
Locatie volgt
Doelgroep

Algemeen directeur/HR-manager

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Omschrijving

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om meer mensen met een arbeidsbeperking de kans te geven te werken bij reguliere werkgevers. Wij nodigen u graag uit daarover met ons mee te denken.

Als Algemeen directeur / HR-manager heeft u een groot aandeel in het realiseren daarvan. Wat is er voor nodig om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam werk te bieden? Tegen welke uitdagingen loopt u aan? Of hebt u een best practice? Loopt het en waar kan het mogelijk beter?

Op vrijdagochtend 30 november organiseert de gemeente Amsterdam een ochtend met werksessies, inspiratie en praktische toepassingen gericht op meer kansen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Deze ochtend is toegespitst op de mogelijkheden voor de groep arbeidsbeperkten en de aanpassingen en begeleiding die zij nodig hebben.

Na het plenaire deel zijn er verschillende werksessies waar u zich voor op kunt geven. Elke sessie wordt ingeleid met een case van één de partners van Sociaal Werkkoepel.

Welkom en waar staan we voor Judith Duveen, directeur Werk gemeente Amsterdam

Key note Rosan Lamers, HR Directeur Vermaat Groep, specialist in Horeca op Maat en in Amsterdam de werkgever met veel arbeidsbeperkten in dienst.

Korte plenaire pitches en verdiepende werksessies:

PostNL en Tempoteam bemensing nieuwe distributie- en sorteercentrum voor pakketten

Wat betekent het om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen op reguliere vacatures? Welke begeleiding en inpassing vraagt dat? Hoe regelt PostNL met Tempoteam het werkgeverschap in?

Albert Heijn medewerkers vakkenvullen, laden en lossen, magazijn

Hoe sluit je de kwaliteiten van arbeidsbeperkten en functies op elkaar aan? Wat kun je doen om de plaatsingen duurzaam te maken? Hoe zorg je dat de mensen in beweging en ontwikkeling blijven

Gemeente Amsterdam extra plekken boven de formatie

Hoe creëert gemeente Amsterdam functies boven de sterkte? Welke bijdrage levert dat? Wat doet gemeente Amsterdam om uitval te voorkomen?

Vermaat Groep specialist in horeca op maat

Waarom en hoe word je een grote werkgever met veel arbeidsbeperkten in dienst in Amsterdam. Welke aanpassingen in functies zijn daarvoor nodig en hoe ziet een op duurzame inzet gerichte begeleiding eruit. Waar loopt Vermaat tegenaan en wat zijn de oplossingen daarvoor?

Schiphol Groep commitment van leveranciers

Waarom en hoe committeert Schiphol Groep leveranciers aan inzet van arbeidsbeperkten. Hoe faciliteert Schiphol dit? Tot welke concrete resultaten leidt het en waar loopt Schiphol tegenaan?

Meet & Greet - Werkgeversservicepunt en u als werkgever

Van tevoren krijgen alle deelnemende werkgevers 15 profielen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking die graag aan het werk willen. Indien uw bedrijf mogelijk kansen ziet voor deze kandidaten dan nodigt WSP de betrokkenen uit voor een kort gesprek met u of met uw collega.

Lessons learned

Na afloop van deze werksessies is er weer een plenaire deel waarin we met mentimeter lessen uit de werksessies ophalen met u. Aansluitend kunt u gebruik maken van een lunch.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk de website van de Sociaal Werkkoepel

Bijzonderheden

Aansluitend kunt u gebruik maken van een lunch.


gasd_sponsor_rgb
sociaal_werkkoepel-logo-zwart