Van de sprong een brug maken


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
Berenschot, Utrecht
Doelgroep

P&O-ers / inclusie aanjagers bij kennisintensieve grote werkgevers en careercentra / diversity officers / studentzaken / alumnibeleid van universiteiten en hogescholen

Aanmelden

Aanmelden kan middels een bericht naar marian.degroot@handicap-studie.nl.

Omschrijving

De sprong van studie naar werk is voor veel afgestudeerden met een arbeidsuitdaging een duikeling in een diep zwart gat. Ze komen werkloos thuis te zitten omdat ze tijdens sollicitaties tegen vooroordelen ten aanzien van de arbeidsbeperking lopen. Ook hebben ze zelden bijbaantjes gehad om te ontdekken hoe hun arbeidsuitdaging zich verhoudt tot de werkvloer en de directe collega’s. Dan sta je al gauw met een mond vol tanden als daar naar gevraagd wordt in het sollicitatiegesprek.

Mismatch

Afgestudeerden met een arbeidsuitdaging krijgen door de verandering van de Wajong-regels nog nauwelijks de broodnodige begeleiding naar werk. Aan werkgeverszijde is er een grote kopgroep van kennisintensieve werkgevers die actief werk maakt van inclusie maar de grootste moeite heeft om nog geschikte arbeidsbeperkte werkzoekenden te vinden. De vijver lijkt opgedroogd. Een ogenschijnlijke mismatch. Dat moet anders kunnen, toch?

Samenkomst

Hoe kunnen grote kennisintensieve werkgevers, hogescholen en universiteiten samenwerken om van de sprong een brug te maken voor studenten en alumni met een beperking / arbeidsuitdaging? Denk en doe mee tijdens deze samenkomst tussen zo’n 10 werkgevers, 10 hogescholen / universiteiten en een aantal vertegenwoordigers van de doelgroep. Kom een zaadje planten voor verdere samenwerking tussen werkgevers, hoger onderwijs en vertegenwoordigers van jonge kansrijke kenniswerkers met een arbeidsuitdaging. Laat middels de aankomende agenda-uitnodiging weten of je erbij bent en ‘save the date’ in jouw agenda.

Het doel van het evenement is om elkaar beter te leren kennen, samenwerkingen opzetten in het kader van verbetering aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook wordt er gestreefd naar verbetering van de inclusieve arbeidsmarkt voor hoger opgeleide jongeren met een beperking / arbeidsuitdaging

Kosten

Het evenement is gratis bij te wonen.