Mini-symposium blockchain in de zorg, AVG en governance


Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:00 tot
Locatie
Zorginstituut Nederland, Willem Dudokhof 1 te Diemen
Doelgroep

Deelname aan deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers, bestuurders, en informatiemanagers in de zorg en/of overheid.

Aanmelden

Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor dit evenement is daarom niet meer mogelijk.

Omschrijving

Zorginstituut Nederland onderzoekt of en hoe nieuwe technologieën, zoals blockchain, toepasbaar zijn in de zorg. Daarmee beogen ze de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te bevorderen, zodat elke burger toegang houdt tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten. Tijdens het mini-symposium blockchain in de zorg, AVG en governance worden de onderzoeksresultaten met u gedeeld, die nieuwe inzichten en concrete handvatten bieden om blockchain in de zorg toe te passen op organisatorisch (governance) en juridisch (AVG) gebied.

Vraagstukken 
Wat zijn, binnen de wettelijke kaders, de randvoorwaarden van de AVG waarbinnen blockchain in de zorg kan worden ingezet? Hoe kan daar concreet aan worden voldaan? En hoe kan en moet governance worden ingeregeld voor verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg?

Dat zijn vraagstukken die Berenschot, Pels Rijcken en Ledger Leopard in opdracht van Zorginstituut Nederland hebben onderzocht. Op een inspirerende manier nemen de onderzoekers u mee in de onderzoeksresultaten rond de thema’s AVG en governance. U hebt volop gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Meer informatie

Aanleiding en achtergrond 
Om blockchain in de zorg op grote schaal te gebruiken is een compleet beeld nodig, vooral van de juridische, organisatorische, maatschappelijke en technische randvoorwaarden waaronder blockchain van waarde kan zijn voor de zorg. Vanuit deze vraag heeft het Zorginstituut al verschillende activiteiten uitgevoerd. Daarnaast worden onderwerpen verkend, zoals in de twee onderzoeken:

  • Organisatorisch: hoe kan en moet governance kan worden ingeregeld voor verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg?
  • Juridisch: kan blockchain worden ingezet in de zorg, rekening houdend met de wettelijke kaders en randvoorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en zo ja: hoe?