(mini)Symposium Digitaal Stelsel Omgevingswet


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Utrecht
Doelgroep

Deelname hieraan staat vrij voor vertegenwoordigers van overheidsorganisaties en is voornamelijk gericht op informatiemanagers, projectleiders Digitaal Stelsel Omgevingswet  en afdelingshoofden bij gemeenten én omgevingsdiensten, waterschappen, veiligheidsregio’s en provincies. Kortom voor alle samenwerkingspartners in de keten, betrokken bij vergunningverlening en handhaving.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden via de website van Circle Software.

Omschrijving

Of u "op kop loopt" of de “kat nog uit de boom kijkt", er is stilaan een sterke urgentie om uw plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet, en specifiek de rol van informatietechnologie hierbij, te realiseren!

Berenschot, M&I partners, Shintō Labs en Circle Software hebben hun krachten gebundeld en heten u van harte welkom op het minisymposium “Informatievoorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet”.

Bezoekers garanderen wij praktische handvaten, een (inter)actief programma waarin wij de complexiteit van de Omgevingswet en vooral de rol van informatietechnologie hierbij reduceren tot hapklare brokken. U vertrekt met nieuwe, concrete, werkbare ideeën op zak.

Het event vindt plaats op 30 januari 2018 in Utrecht. Wij starten om 9:30 uur en sluiten af met een netwerklunch. Komt u ook?

Meer informatie

Programma

  • Gastbijdrage: Programmamanager Omgevingsdienst
  • Minimasterclass strategie in de digitale wereld - Miranda Best, senior adviseur, M&I/Partners - Het gaat niet meer om een digitale strategie, maar om een strategie in de digitale wereld. Hoe gaat u het verschil maken met het Digitaal Stelsel en hoe vertelt u het uw bestuurders?!
  • De Nieuwe Omgevingswet: praktijkvoorbeelden van data science - dr. Jurriaan Souer, product strategist, Shintō Labs - Hoe komt alle data voor ketenpartners en burgers beschikbaar? U ziet hoe Eindhoven en Helmond al slim gebruik maken van data bij toezicht, handhaving en planvorming in het ruimtelijke domein.
  • Een stresstest voor de invoering van de Omgevingswet - Renee Musch, senior consultant, Berenschot - De invoering van de Omgevingswet raakt alle facetten van uw organisatie. Hoe weet u nu of uw organisatie er echt klaar voor is? Waar moet u beginnen? Doe de stresstest en bepaal uw startpunt.
  • Samen-werken?  Vanzelfsprekend! - Hélène van de Gevel, senior projectleider, Circle Software - De praktijk is weerbarstig. Inzicht in de succesfactoren voor samenwerking helpt bij het maken van de juiste keuzes.