Vakbeurs Energie 2019


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:30 tot
Locatie
Den Bosch, Brabant Hallen, “Energie Theater”
Doelgroep

Alle in energietransitie geïnteresseerde partijen, alle deelnemers aan de Vakbeurs Energie

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

Omschrijving

Sprekers/Partners:

Bert den Ouden, sectorleider, Berenschot en Peter Molengraaf, voorzitter, Holland Solar

Bert den Ouden Peter Molengraaf

Bert den Ouden - sectorleider - Berenschot

"Dat we naar een CO2-neutrale energievoorziening moeten is duidelijk, maar wat is de weg daarnaar toe? Er is niet één antwoord daarop, maar er zijn wel heel zinvolle en slimme combinaties. Persoonlijk ben ik begonnen aan de kant van de duurzaamheid en daarna doorgebroken in de energiemarkt. Nu weer terug in de energietransitie, richt ik me op uw vragen en zet daarbij al mijn ervaringen in. Dat leidt tot nieuwe oplossingen, en daarbij gaan markt en milieu vaak verrassend goed samen. Flexibiliteit is een sleutelwoord: niet alleen voor de energievoorziening, maar ook voor mijn bijdrage daaraan"

Peter Molengraaf - voorzitter Holland Solar

Peter Molengraaf is per 1 juli de nieuwe voorzitter van Holland Solar. Hij neemt daarmee het stokje over van Jaap Baarsma, die 3 jaar lang het voorzitterschap op zich heeft genomen.

"Ik verwacht dat Holland Solar heel belangrijk gaat worden als vertegenwoordiger van deze snelgroeiende sector. Met zijn toenemende omvang zal de zonne-energiesector ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor zijn impact op het grotere energiesysteem. Ik hoop dat nog meer partijen in de branche lid worden en dat we zodoende met meer mensen en partijen aan de oplossingen voor de snelle groene groei kunnen werken zodat deze ook de komende jaren door kan gaan." De afgelopen jaren was Molengraaf chief executive officer van Alliander en voorzitter van branchevereniging Netbeheer Nederland. Daarvoor werkte hij in directiefuncties bij Nuon en Shell.

Inhoud:

Onderwerpen: Opwekking, Smart Energy & Opslag

Minister Wiebes: “netbeheerders verwachten in alle provincies problemen met netcapaciteit”

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer recent per brief geïnformeerd dat de netbeheerders nog veel meer problemen verwachten bij het aansluiten van zonneparken door een gebrek aan transportcapaciteit.
In zijn Kamerbrief schrijft de minister dat de netbeheerders grootschalige verzwaringen van de elektriciteitsnetten voorbereiden om aan de groeiende vraag te voldoen. 'De vraag naar transportcapaciteit groeit harder dan netbeheerders het net kunnen verzwaren', schrijft Wiebes. 'Hierdoor ontstaat er tijdelijk schaarste op de netten. Het gaat daarbij vooral om dunbevolkte gebieden met van oudsher weinig vraag naar elektriciteit, waar dus de dunste elektriciteitsnetten zijn neergelegd.'

Er zijn vele definities van een intelligent net. Het European Technology Platform hanteert als definitie 'Een intelligent net is een elektriciteitsnet dat op een intelligente wijze omgaat met het gedrag en de acties van alle aangeslotenen om te komen tot een economisch efficiënt en duurzaam elektriciteitsvoorzieningsysteem met weinig verliezen, hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid.'

Hoe flexibel zijn de netten? Remt dit de energietransitie? Hoe is dit op te lossen? Moderator Roos van Vakbeurs Energie stelt deze en andere vragen aan de twee experts.


Geïnteresseerd? U vindt neer informatie en aanmelding bij de navolgende link.

Kosten

Kosteloos voor professionals