Webinar Bijstandsbudgetten 2020


Datum
Plaats in agenda
Tijd
11:30 tot
Locatie
Online
Aanmelden

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is hier terug te kijken.

Omschrijving

Het ministerie maakte 30 september het definitieve budget voor 2019 en het voorlopige budget voor 2020 bekend. Hoe ziet het budget er voor uw gemeente uit? Hoe worden de budgetten berekend? Wat zijn de verschillen met andere gemeenten? En hoe worden die verklaard? Martin Heekelaar - onderzoeker bij Berenschot - maakte een analyse van de nieuwe budgetten en zette de veranderingen voor u op een rij. Bastiaan Ouwehand is beleidsadviseur bij het ministerie van SZW en adviseert de staatssecretaris over dit onderwerp. Zij worden geïnterviewd door Johannes ten Hoor (Berenschot).

Kosten

Deelname aan dit webinar is gratis.

Meer informatie

Martin Heekelaar is senior managing consultant bij Berenschot. Hij adviseert gemeenten over hoe zij zelfredzaamheid van inwoners zo veel mogelijk kunnen stimuleren. Voorheen werkte Heekelaar bij het ministerie van Financiën, waar hij meewerkte aan het ontwerp van de huidige financieringssystematiek. Daarna hielp hij in dienst van Divosa gemeenten bij de implementatie.

Bastiaan Ouwehand is beleidsmedewerker bij SZW. Hij is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de doorontwikkeling van het nieuwe verdeelmodel bijstand, dat SZW in 2015 ingevoerd heeft. Hij fungeert bovendien als het aanspreekpunt voor gemeenten als het gaat om macrobudget en verdeelmodel bijstand. Bastiaan werkte voorheen bij andere beleidsdirecties en de financiële club van het ministerie.

Johannes ten Hoor is adviseur sociaal domein bij Berenschot, en adviseert gemeenten en uitvoeringsorganisaties op het gebied van bedrijfsvoering, formatievraagstukken en samenwerking in het sociaal domein. Ook ondersteunde hij diverse gemeenten bij vragen rondom het BUIG-verdeelmodel en grip op het bijstandsbudget. Johannes studeerde communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen en filosofie in Utrecht en Antwerpen.

Martin Heekelaar_klein Foto Bastiaan Ouwehand MinSZW Johannes ten Hoor_klein