Webinar financiële gevolgen decembercirculaire


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:00
Locatie
Online
Aanmelden

Aanmelding kan hier.

Omschrijving

Webinar financiële gevolgen decembercirculaire

Op vrijdag 8 januari 2021 geven Philip van Veller (managing consultant bij Berenschot en voorheen hoofd Bestuursbureau VNG) en Gert Jan Bosland (Gemeentekas) van 9.00 tot 9.45 uur een toelichting op de bestuurlijk relevante wijzigingen in het gemeentefonds. Aanleiding voor het webinar is de verschijning van de decembercirculaire. We lichten de wijzigingen uit de circulaire toe en informeren u over de laatste ontwikkelingen in het Interbestuurlijk Programma en het Sociaal domein. Als u het (gratis) webinar wilt bijwonen, kunt u zich hier aanmelden.

Na afloop ontvangt u gratis een beknopte rapportage over de financiële gevolgen van de circulaire voor uw eigen gemeente.

Kosten

Gratis