Webinar Financiële gevolgen Septembercirculaire


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Online
Aanmelden
Omschrijving

Op vrijdag 18 september geven Philip van Veller (managing consultant bij Berenschot en voorheen hoofd Bestuursbureau VNG), Wouter Poels (Teamlead Sociaal Domein bij Berenschot)  en Gert Jan Bosland (Gemeentekas) van 9.00 tot 9.30 uur een toelichting op de bestuurlijk relevante wijzigingen in het gemeentefonds. Aanleiding voor het webinar is de verschijning van de septembercirculaire van het gemeentefonds op Prinsjesdag.

We lichten de wijzigingen voor gemeenten uit de Rijksbegroting en Miljoennota toe en informeren u over andere relevante ontwikkelingen. Als u het (gratis) webinar wilt bijwonen, kunt u zich hier (https://gemeentekas.webinargeek.com/beter-inzicht-in-de-septembercirculaire-2020) aanmelden.

Zelf de financiële gevolgen bekijken?

Jaarlijks verschijnen er drie circulaires van het gemeentefonds. Berenschot en Gemeentekas bieden de dienst Gemeentekas, waarin u zelf de financiële gevolgen van de septembercirculaire voor uw gemeente kunt bekijken. Kijk op www.gemeentekas.nl voor meer informatie.

Complementaire dienstverlening

De dienstverlening van Berenschot sluit naadloos aan op die van Gemeentekas: begrotingsvergelijkingen in Gemeentekas kunnen verdiept worden door benchmarks van Berenschot. Omgekeerd kunnen financiële gegevens uit Gemeentekas gebruikt worden bij de analyse en beoordeling van de gemeentelijke financiële positie door Berenschot. In webinars geven beide partijen periodiek een toelichting op de laatste ontwikkelingen.

Kosten

Gratis