Webinar financiële gevolgen Interbestuurlijk Programma


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:30 tot
Doelgroep

wethouders, concerncontrollers

Aanmelden

Als u het (gratis) webinar wilt bijwonen, kunt u zich hier aanmelden.

Omschrijving

Op vrijdag 23 maart geven Philip van Veller (managing consultant bij Berenschot en voorheen hoofd Bestuursbureau VNG) en Gert Jan Bosland (Gemeentekas) van 10.30 tot 11.00 een toelichting op de bestuurlijk relevante wijzigingen in het gemeentefonds. Belangrijke informatie voor gemeenten bij de vorming van een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen.

Kosten

Het webinar is gratis

Meer informatie

Aanleiding voor het webinar is de extra circulaire van het gemeentefonds, die de gevolgen van het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma zichtbaar maakt. En daarmee ook welke (eventuele) additionele financiële beleidsruimte er uit het gemeentefonds beschikbaar komt.

Bijzonderheden

Berenschot en Gemeentekas bieden u ter kennismaking twee maanden gratis toegang tot Gemeentekas, zodat u zelf de financiële gevolgen van deze extra circulaire voor uw gemeente kunt bekijken. Klik hier voor meer informatie over het  introductieabonnement Gemeentekas