Webinar financiële gevolgen meicirculaire


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Doelgroep

Wethouders en concerncontrollers

Aanmelden

Als u het (gratis) webinar wilt bijwonen, kunt u zich hier aanmelden.

Omschrijving

Webinar financiële gevolgen meicirculaire

Op vrijdag 29 mei geven Philip van Veller (managing consultant bij Berenschot en voorheen hoofd Bestuursbureau VNG), Wouter Poels (senior adviseur Sociaal domein) en Gert Jan Bosland (Gemeentekas) van 9.00 tot 9.30 uur een toelichting op de bestuurlijk relevante wijzigingen in het gemeentefonds.

Aanleiding voor het webinar is de verschijning van de meicirculaire van het gemeentefonds. We lichten de wijzigingen uit de circulaire toe en informeren u over de laatste ontwikkelingen in het Interbestuurlijk Programma en het Sociaal domein.

Na afloop ontvangt u gratis een beknopte rapportage over de financiële gevolgen van de meicirculaire voor uw eigen gemeente.

Als u het (gratis) webinar wilt bijwonen, kunt u zich hier aanmelden.

Kosten

Het webinar is gratis

Meer informatie

Gun uw raad betrouwbare informatie.

Berenschot en Gemeentekas introduceerden in 2019 een raadsinformatie dashboard. Net als in het financieel dashboard krijgen gemeenten daarin direct inzicht in de consequenties van nieuwe circulaires van het gemeentefonds voor hun eigen gemeente.

Het raadsinformatie dashboard laat daarnaast zien waar u staat als gemeente. Het geeft u o.a. inzicht in de hoogte van uw lokale lasten, uw prestaties op de wettelijke beleidsindicatoren, de resultaten op het sociaal domein, de voortgang bij de uitvoering van het coalitieakkoord en de prestaties van verbonden partijen. Ga naar www.gemeentekas.nl voor meer informatie en het maken van een afspraak.